Cirka 10 legatportioner a 5.000 kroner uddeles i maj/juni. Ansøgningsfrist 15. februar 2015.


Grosserer Børge Christian Nissen Jensen og hustru Inger Jensens Legat har til formål "at hjælpe værdigt trængende danske astma- og/eller allergipatienter til behandling, rekreationsophold eller til at opretholde en rimelig levestandard. For mindreårige børns vedkommende skal der være mulighed for hjælp til én af forældrenes ophold på rekreation sammen med barnet".

Der uddeles årligt legatportioner på i alt cirka 50.000 kroner fordelt med 5.000 kroner pr. portion.

Motiveret ansøgning vedlægges udtalelse fra egen læge/speciallæge. Frankeret svarkuvert bedes vedlagt.

Ansøgningsfrist senest 15. februar 2015.

Ansøgning sendes til:
Juridisk Funktion
Regionshospitalet Viborg
Heibergs Allé 6
8800 Viborg

Flere kontaktoplysninger:
Tlf.: 7844 1132
Mail: juridisk.funktion@midt.RM.dk


Læs flere nyheder fra Hospitalsenhed Midt >>