Pernille Endrup Jacobsen bliver ledende overtandlæge for Region Midtjyllands specialtandpleje. Afdelingen har base på Regionshospitalet Viborg og driver herudover fem decentrale klinikafsnit.

28-04-2015

Pernille Endrup JacobsenPernille Endrup Jacobsen (43) bliver fra 1. maj ledende overtandlæge i Region Midtjyllands Afdeling for Regional Specialtandpleje. Afdelingen er organisatorisk en del af Hospitalsenhed Midt med base på Regionshospitalet Viborg og dækker hele Region Midtjylland med specialtandpleje til patienter med svære fysiske og psykiske handikap. Afdelingen varetager alle former for tandbehandling, herunder behandling i fuld narkose, og yder derudover konsulentbistand i forhold til patienter med et betydelig øget behandlingsbehov i munden, fx efter cancerbehandling.
Pernille Endrup Jacobsen afløser Ole Hovgaard, der nu arbejder som overtandlæge i Silkeborg Kommune.

Pernille Endrup Jacobsen blev uddannet som tandlæge fra Københavns Tandlægeskole ved Københavns Universitet i 1995. Hun har de seneste syv år været tilknyttet Afdeling for Regional Specialtandpleje, senest i en delestilling som adjunkt i samarbejde med Sektion for Pædodonti ved Aarhus Universitet - i øvrigt Danmarks første forskerstilling inden for tandpleje til borgere med særlige behov. Ansættelsen fulgte i kølvandet på Pernille Endrup Jacobsens ph.d.-arbejde, som hun blev færdig med i 2013.
Pernille Endrup Jacobsens faglige bagage rummer herudover bred erfaring fra privat praksis, kommunal tandpleje og specialtandpleje. Hun har ofte været inddraget i ledelsesmæssige opgaver, blandt andet som daglig leder af Afdelingen for Regional Specialtandplejes klinikafsnit på Regionshospitalet Randers. Hun har tidligere været med i afdelingens lederteam og har i en periode været stedfortræder for den ledende overtandlæge.

Afdeling for Regional Specialtandpleje baserer sig på behandlingsaftaler med alle Region Midtjyllands kommuner og et par stykker i Region Nordjylland. Alt i alt har afdelingen behandlingsaftale med 22 kommuner, og i kontaktfladen med disse og Region Midtjyllands afdeling for nære sundhedstilbud får Pernille Endrup Jacobsen en vigtig funktion i sit nye job.
En anden særlig udfordring, der venter den nye ledende overtandlæge, er at fastholde en effektiv drift i den decentrale opbygning, som ligger afdelingen meget på sinde af hensyn til patienterne. Foruden klinikken i Viborg har afdelingen decentrale klinikafsnit i Randers, Holstebro, Odder, Mariager og Skanderborg. På årsbasis har afdelingen cirka 7000 patientkontakter.

Afdeling for Regional Specialtandpleje præsenterede i 2012 sine enestående resultater med specialtandpleje til funktionshæmmede for en delegation af cheftandlæger og sundhedsstyrelser i EU-landene. Pernille Endrup Jacobsen lægger stor vægt på at bevare afdelingens faglige førerposition. De 29 medarbejdere i afdelingen får desuden en chef, der som sin personlige mærkesag vil arbejde for at udvikle den kliniknære forskning, der umiddelbart kan komme patienterne til gode.

Privatpersonen Pernille Endrup Jacobsen bor i Viborg sammen med sin mand og deres to børn på 10 og 12 år. Familien optager en stor del af hendes fritid, men der bliver dog også tid til en løbetur en gang imellem - og en runde på golfbanen, når vejret tillader det.

Hent pressemeddelelse (pdf).