Kalenderen fortæller, at det er vinter, men el og hassel er så småt begyndt at fejre foråret. Festen har dog ikke nået et omfang, som er synligt for det menneskelige øje, men pollenmikroskopet har afsløret de første sikre tegn på, at foråret er i gang. Både i Viborg og i København er der nu pollen i luften fra de to forårstræer.

- Vi har fulgt situationen på ugebasis siden 20. januar. Dette er en måned tidligere end sidste år. Allerede den 13. februar gik vi over til daglige målinger, siger afdelingsbioanalytiker Lisbeth Søttrup fra Klinisk Biokemisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg. Hun har ansvaret for den vestdanske pollenfælde, som står på taget af hospitalet. Pollen, som via luften havner i denne fælde, bliver talt op af Astma-Allergi Danmarks pollentællere i København - og bliver til Dagens Pollental fra Vest.


En bioanalytiker i Viborg gør mikroskopet klart til Astma-Allergi Danmarks pollentællere i København.

Fjernstyret mikroskop
Pollentællingen sker ved hjælp af et fjernstyret mikroskop. Det sker hver dag ved 13-tiden, når en bioanalytiker i Viborg har tømt pollenfælden for dagens høst og lagt materialet under mikroskopet. Via en internetforbindelse kan pollentællerne hos Astma-Allergi Danmark i København fjernbetjene mikroskopet. Resultatet af optællingen offentliggøres mellem klokken 14 og 16 på internettet. Pollenallergikere, som der er omkring en million af i Danmark, kan også få Dagens Pollental på deres smartphone.

- Vi satte det fjernstyrede mikroskop i drift, da pollensæsonen var på sit højeste sidste år. Det har vist sig at være en fantastisk landvinding. Tidligere måtte vi sende pollenhøsten til København med post, så derfor var Dagens Pollental fra Viborg/Vest faktisk "gårsdagens" pollental. Nu er Dagens Pollental fra Vest lige så friske som Dagens Pollental fra Øst. Og det har altså virkelig stor betydning for de vestdanske pollenallergikere, der har fået et langt bedre redskab til at sætte ind i tide med forebyggende medicin, så de kan reducere eller måske helt undgå allergiske reaktioner, vurderer Lisbeth Søttrup.

Det fjernstyrede mikroskop har ikke blot løftet kvaliteten. Det har også muliggjort besparelser på transportkontoen, så de 400.000 kroner, mikroskopet kostede, er tjent hjem igen på fire år.

Regionshospitalet Viborg og Astma-Allergi Danmark var først i Danmark til at samarbejde om et fjernstyret mikroskop til et formål som dette. Udgifterne til pollenmålingerne fra Viborg afholdes af Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg.

Se Dagens Pollental og læs mere om høfeber og pollen på Astma-Allergi Danmarks hjemmeside www.astma-allergi.dk.

Se pressemeddelse (pdf) 

Læs flere nyheder fra Hospitalsenhed Midt >>