12-10-2015

I Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg er et nyt pilotprojekt netop skudt i gang, der har fået navnet ”Døgnknæ”.

Som navnet afslører, så er målgruppen for projektet knæpatienter, som skal have foretaget en total udskiftning af knæet (allopla­stik). Formålet med projektet er at lave et hurtigere og mere optimeret pa­tientforløb, hvor patienten bliver udskrevet allerede et døgn efter operationen.

Projektet er tværfagligt og har fokus på kvalitetsudvikling. De patienter, der indgår i projektet, skal have en støtteperson med til informationsmøde og udskrivelsesmøde, ligesom støttepersonen skal kunne være ved patienten det første døgn efter udskrivelsen. I alt 30 udvalgte patienter vil indgå i projektet.

Projektet er blandt andet udviklet, fordi erfaringen viser, at flere patienter er klare og motiverede for at blive udskrevet til deres eget hjem allerede dagen efter deres knæoperation. Samtidig viser forskning, at eksempelvis intensive­ret information til patienten, tidlig mobilisering og effektueret udskrivelse er med til at fremme rehabilitering og tidlig udskrivelse.

Kontakt projektleder Anne-Louise Degn fra Forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi på 784 16007, hvis du vil vide mere om projektet. 

foto: Lisbeth Hasager Justesen