Center for Planlagt Kirurgi står bag det nye tilbud til kroniske smertepatienter i Region Midtjylland. Samtidig med indvielsen holder centret fernisering på fotoudstillingen ”Smertens Ansigt” i hospitalets forhal.

29-09-2015

Torsdag den 1. oktober klipper Regionshospitalet Silkeborg det røde silkebånd som symbol på, at den nye smerteklinik i Center for Planlagt Kirurgi er indviet og i drift.

Tværfagligt smerteteam
Smerteklinikken behandler patienter, hvis smerter er blevet kroniske og har varet mindst seks måneder længere end forventet. Et behandlingsforløb kræver henvisning fra patientens praktiserende læge og kommer først på tale, når patienten er diagnostisk afklaret og færdigbehandlet i tidligere forløb. Klinikken modtager patienter fra hele Region Midtjylland.

Klinikken har ingen senge - behandlingsforløbet foregår ambulant.
Kroniske smertepatienters situation er ofte meget kompliceret - fysisk, psykisk og socialt. Det imødekommer Smerteklinikken ved at have tilknyttet både læger, sygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgiver, psykolog og lægesekretær. Lægen er krumtappen og inddrager de øvrige faggrupper ad hoc i behandlingsforløbet, som tilrettelægges individuelt og typisk strækker sig over tre-seks måneder.

Smerteklinikken satser på at få et tæt samarbejde med patientens praktiserende læge. Meget vigtigt er det også at få familien og de pårørende inddraget - for smerten har det med også at "flytte ind" hos netværket.

Målet for behandlingen i Smerteklinikken er, at patienten oplever smertelindring og forbedrer sin livskvalitet. Det handler blandt andet om, at patienten lærer at mestre et liv med smerte og at forebygge social deroute. Smertefrihed er derimod ofte et urealistisk mål for behandlingen.

Kombineret indvielse og fernisering
For at skabe ekstra opmærksomhed om Smerteklinikken og smertepatienters vilkår er det lykkedes at få Martin Bubandts fotoudstilling "Smertens Ansigt" til hospitalets forhal. Ferniseringen og indvielsen går hånd i hånd - med start torsdag den 1. oktober klokken 15.00 i forhallen og efterfølgende rundvisning i Smerteklinikken.

Fotoudstillingen "Smertens Ansigt" åbnes af Pia Frederiksen, som er formand for Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS). Flere af de portrætterede vil også være til stede, blandt andre entertaineren og foredragsholderen Lotte Heise.

 

Smertesygeplejerskerne Mette Juul og Lis Holm har siden 2010 gjort en særlig indsats for at udvikle og fastholde fokus på god, individuel smertebehandling i Center for Planlagt Kirurgi.
Arkivfoto: Henrik Rolfsted Schjelder Hansen, Center for Planlagt Kirurgi

Hent pressemeddelelse (pdf)