Susanne Hulegaard Rasmussen og Tanja Guldmann blev de første sygeplejersker, der må udføre koloskopier på Regionshospitalet Silkeborg.

21-10-2015

Sygeplejerskerne Susanne Hulegaard Rasmussen og Tanja Guldmann fra Diagnostisk Centers klinik for mave- og infektionssygdomme er netop - som de første på Regionshospitalet Silkeborg - blevet færdige med videreuddannelsen til "skoperende sygeplejerske". Videreuddannelsen giver dem adgang til at udføre koloskopier (kikkertundersøgelse af tyktarmen) selvstændigt.

Uddannelsen er foregået på nationalt plan og fordrer bestået teoretisk eksamen. Herefter skal sygeplejersken udføre 150 skopier under supervision af en speciallæge. Uddannelsen afsluttes med ekstern censur på tre undersøgelser.

De to "nyslåede" skoperende sygeplejersker i deres nye skopi-stue. Fra venstre Susanne Hulegaard Rasmussen og Tanja Guldmann - til højre overlæge Erling Østergaard, som sammen med overlæge Henning Glerup har stået for den praktiske oplæring af de to sygeplejersker. Tanja Guldmann viser et koloskop - en bøjelig slange med et videokamera. Billeder fra tarmens inderside vises på tv-skærmen.

Foto: Diagnostisk Center.

 

Får deres "egen" skopi-stue
Diagnostisk Centers klinik for mave- og infektionssygdomme udfører hver uge cirka 65 skopier (koloskopier, gastroskopier, sigmoideoskopier og bronkoskopier). Af disse kommer de to nyuddannede skoperende sygeplejersker til at stå for cirka 30 koloskopier efter lægelig visitation. Det kan både være primære undersøgelser og kontrolundersøgelser. Først efter 500 koloskopier må de undersøge kræftpatienter selvstændigt.

Klinikken har netop udvidet antallet af skopi-stuer fra tre til fire. Det bliver i den nye skopi-stue, de nyuddannede skoperende sygeplejersker fortrinsvist kommer til at arbejde.

Opgaveflytning
Tidligere var det altid en læge, der udførte koloskopier, men det seneste år har sygeplejersker fået muligheden for at videreuddanne sig til skoperende sygeplejerske. Det er sket i kølvandet på den nationale Kræftplan III og den nye folkeundersøgelse for tarmkræft. Begge tiltag har øget efterspørgslen på koloskopier - en udfordring, man har løst ved at uddanne sygeplejersker til at varetage opgaven selvstændigt.

Hospitalsenhed Midt fik sin første skoperende sygeplejerske i december 2014. Det var Pia Raaby fra Operationsafsnittet på Regionshospitalet Viborg.