Hospitalsenhed Midt holder Sundhedsfagligt Symposium torsdag den 12. november for det sundhedsfaglige personale på hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.

11-11-2015

Symposiet har med årene udviklet sig til en ”sundhedsfagenes festdag”, hvor hospitalsenhedens sundhedsfaglige personale præsenterer egne forsknings- og udviklingsprojekter for kollegerne og diskuterer resultaterne. Dagen er en enestående chance for at dele viden med kollegerne; for at hente inspiration fra hinanden - og for at udbygge sit faglige netværk.

I år byder programmet på 33 forskellige faglige indlæg af 25 minutters varighed. Indlæggene forløber ad fire tematiserede spor: Patientforløb / Patient- og pårørendeinddragelse / Teknologi og Læring / Metoder. Desuden er der i symposiets to pauser klokken 10.00-10.45 og 12.45-13.15 en bemandet udstilling med syv posters og tre stande.

Symposiet løber af stabelen på Regionshospitalet Viborg klokken 8.15-15.30 - primært på etage 3.

Se programmet her. Der er dog en enkelt ændring, idet indlægget i lokale 22 klokken 11.45-12.10 erstattes af et foredrag med titlen ”Borgerens oplevelse som rask smittebærer af MRSA” af hygiejnesygeplejerske Alice Løvendahl Sørensen. Indlægget bygger på resultaterne af en større undersøgelse i forbindelse med en afsluttende opgave på uddannelsen til Master of Public Health (MPH) for hygiejnesygeplejersker.