Regionshospitalet Silkeborg havde tirsdag den 20. januar besøg af sundhedsminister Nick Hækkerup, der var begejstret for at høre om hospitalets arbejde.

Sundhedsminister Nick Hækkerup med stribet slips midt i billedet blev budt velkommen til hospitalet af repræsentanter for hospitalets to centerledelser. Fotos: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

Se flere billeder nederst.

Sundhedsministeren var på rundtur på Regionshospitalet Silkeborg for at se og høre om arbejdet i Diagnostisk Center. Ministeren var især interesseret i at høre om konceptet omkring sammedagsudredning og tværfaglig udredning af patienterne. Det er et koncept, hvor man i løbet af en dag forsøger at finde ud af, hvad patienten fejler, ved at samle kræfterne fra hospitalets forskellige specialer omkring udredningen.

”Der er ingen tvivl om, at erfaringerne med eksempelvis at sætte patienten i centrum her i Silkeborg kan give inspiration til resten af landet. Hele konceptet har gjort indtryk lige fra tilgangen til patienterne, det interne samarbejde og den hurtige udredning, der er med til at mindske utrygheden for patienter og pårørende. Her er en vilje i Silkeborg til at møde patienterne, hvor de er”, sagde sundhedsminister Nick Hækkerup.
Sundhedsministeren hørte i forbindelse med besøget også kort om Hospitalsenhed Midts tilbud om sammedagshofter. Det er Center for Planlagt Kirurgi i Silkeborg, der tilbyder ambulante hofteoperationer, hvor patienter møder ind om morgenen og går hjem med en ”ny” hofte samme dag.

I Diagnostisk Center er der også lavet en en såkaldt "ja-nej-klinik", hvor patienter kan få et hurtigt svar på, om de kan have leddegigt. Her får Nick Hækkerup indsigt i gigtudredningen. 

Besøget var en "walk'n talk", så ministeren fik set og hørt mest muligt under sit besøg. Her følges han med ledende overlæge Agnete Hedemann Nielsen fra Diagnostisk Center.

Her fortæller personale fra Klinik for Multisygdom om behandling af patienter, der har flere lidelser på en gang. Klinikken startede som den første af sin slags i Danmark.

Nick Hækkerup var på hospitalet i Silkeborg i cirka en time, inden han skulle videre. Her siger han tak for i dag til hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

 

Læs flere nyheder fra Hospitalsenhed Midt >>