13-11-2015

Cirka hver tiende danske skolebarn lider af astma. Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg har udviklet et nyt koncept, Astmanaut, som kan hjælpe børn og deres familier med at navigere i et liv med astma.

I foråret 2015 satte Viborg Kommune og Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg sig for at undersøge, hvordan man kunne forbedre forholdene for børn med astma. Resultaterne var overraskende:

”Vi fandt ud af, at det er en stor udfordring for astmabørn og deres familier at få forklaret omgivelserne, hvad det vil sige at have astma. Det er utrygt for børn og forældre, når de personer, barnet er i kontakt med i sit skole- og fritidsliv, mangler viden om astma. Samtidig øger det risikoen for, at barnet får et svært astmaanfald,” forklarer overlæge på Børn og Unge på regionshospitalet i Viborg, Josefine Gradman.

Involverer alle omkring astmafamilien

På den baggrund blev Astmanaut skabt. Astmanaut er viden og redskaber, som let kan gives videre til alle omkring familien og børnene.

”Vi har lyttet til, hvad astmafamilierne har fortalt og har skabt en række tiltag, der gør det nemmere for folk omkring barnet at hjælpe. Så det er ikke bare ’endnu en informationskampagne’. Kampagnen aktiverer alle målgrupper omkring astmafamilien; praktiserende læger, apoteker, skole, SFO, sports- og fritidsklubber samt venner og familie,” fortæller sundheds- og omsorgschef i Viborg Kommune, Lis Kaastrup.

Astmafamilien som formidler

Astmanaut består af en kort animationsfilm om astma, som via mail let kan deles med alle barnets kontakter. Dertil kommer en astmamappe med informationsmaterialer, der bliver udleveret til børnene hos den praktiserende læge eller på hospitalet, en astmataske til medicin og et astmakort. Det hele bindes sammen af en hjemmeside, hvor voksne kan få gode råd og hjælp til at dele information om astma.

”Vi har altid fokus på, hvordan vi kan forebygge, og vores mål var her at udarbejde et koncept, der sætter barnet og omgivelser i stand til at handle på sygdommen og bruge informationerne i barnets hverdag. Vi er blevet så glade for konceptet, at vi nu ser på, hvordan vi kan overføre det til borgere med andre kroniske sygdomme,” fortæller Lis Kaastrup.

Fakta: Astmanaut, www.astmanaut.dk

  • Cirka 50.000 danske børn i alderen 5-19 år har astma, og astma er den hyppigst forekommende kroniske sygdom blandt børn
  • Astmanaut er et samarbejde mellem Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg, og Viborg Kommune, der i fællesskab gerne ville gøre mere for børn med astma og deres familier.
  • Tilbagemeldingerne fra børnenes forældre var, at det kan være svært at videreformidle relevant information om astma til de lærere, pædagoger, trænere m.fl., som barnet har kontakt med i hverdagen.
  • Astmanaut indeholder blandt andet en animationsfilm. Viborg Kommune lancerede i 2014 en animationsstrategi, der går ud på at bruge animation i kommunikationen med borgerne. Derfor blev animation også tænkt ind i Astmanaut som et naturligt medie.

Yderligere oplysninger: 

Josefine Gradman, overlæge, Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg, josefine.gradman@midt.rm.dk, tlf. 23651099

Lis Kaastrup, sundheds- og omsorgschef, Viborg Kommune, 5lk@viborg.dk, tlf. 51272988

 

Hent pressemeddelelsen som pdf.