Skal booste forskning i idrætsmedicin og ultralydsskanning.

30-09-2015

Ledende overlæge Ulrich Fredberg fra Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg kan fra den 1. oktober tilføje titlen ”adjungeret professor” på sit visitkort. Adjungeringen - eller tilknytningen - er sket til Syddansk Universitet, hvor Fredberg skal være med til at løfte forskningen inden for idrætsmedicin og ultralydsskanning.

Det er en kombination af generelle kompetencer inden for forskning og forskningsledelse samt et utrætteligt engagement inden for idrætsmedicin og idrætsmedicinsk forskning, der har ført Ulrich Fredberg frem til det syddanske professorat.

I flere år har han varetaget funktionen som forskningsleder ved Universitetsklinikken i Diagnostisk Center.
Han er speciallæge i reumatologi og i blodsygdomme. Men en stor del af hans forskningsarbejde er foregået inden for idrætsmedicin og ultralydsskanning.
I et ph.d.-arbejde fra 2008 dokumenterede Ulrich Fredberg, at ultralydsskanning af de store sener hos elitefodboldspillere kan afsløre forandringer et helt år før, de får symptomer. Derfor ansætter ingen professionelle fodboldklubber i Europa spillere, før de har fået ultralydsskannet deres store sener.
Fredberg har også været vejleder i idrætsmedicinske ph.d.-forløb i Diagnostisk Center - og han er medforfatter på den internationale lærebog ”Textbook on Muskuloskeletal Ultrasound. For beginners and trained”.
I sin fritid rykker Ulrich Fredberg gerne ud som idrætslæge, blandt andet for damelandsholdet i fodbold og for AGF’s herrefodboldhold.

Ulrich Fredberg fortsætter som ledende overlæge på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. Som adjungeret professor er man tilknyttet sideløbende med sit sædvanlige arbejde. Når universiteterne adjungerer en professor for en længere periode, sker det blandt andet for at videreudvikle et udbytterigt forskningssamarbejde med eksterne forskere.