Har bestået Danmarks første formaliserede specialuddannelse for ekko-sygeplejersker.

Indtil for nylig var det på Regionshospitalet Viborg forbeholdt lægerne at udføre "ekkokardiografi" - en ultralydsundersøgelse, der skal vise, om hjertemusklen pumper normalt; om hjertet er for stort - og om hjerteklapperne fungerer, som de skal. Men nu har Hjertemedicinsk Ambulatorium på Regionshospitalet Viborg fået to sygeplejersker med på ekko-holdet. Pia Børding og Helle M. Mogensen har gennem det seneste år deltaget i Danmarks første formaliserede specialuddannelse for ekko-sygeplejersker. De har netop bestået den afsluttende eksamen, som er deres bevis på, at de har fornøden teoretisk viden og praktiske færdigheder til at udføre ekkokardiografi på voksne patienter.

Størstedelen af uddannelsen er foregået som sidemandsoplæring. Her har de to ekko-sygeplejersker mødt stor opbakning blandt ambulatoriets læger - både med hensyn til undervisning og supervision. To læger har påtaget sig et særligt ansvar som vejledere. Undervejs i uddannelsen har de to sygeplejersker hver især udført cirka 400 komplette og godkendte ekkokardiografier. Nogle af undersøgelserne er taget ud som stikprøve og sendt til vurdering hos en uvildig specialist fra et andet hospital.


De to nye ekko-sygeplejersker sammen med deres vejledere og afdelingssygeplejerske. Fra venstre ekko-sygeplejerske Helle M. Mogensen, 1. reservelæge Ulrik Christiansen, ekko-sygeplejerske Pia Børding, afdelingslæge Saboor Kabir og afdelingssygeplejerske Marianne Lønvig.

En hjertesag for læger og sygeplejersker
"Opgraderingen" til ekko-sygeplejerske er Pia Børding og Helle M. Mogensen glade for. Det betyder nye faglige udfordringer og dermed en mere afvekslende og spændende hverdag.

Den nye specialuddannelse til ekko-sygeplejerske er planlagt af Region Midtjylland. Hjertemedicinsk Ambulatorium i Viborg har bidraget til opbygningen og udviklingen, blandt andet med afdelingssygeplejerske Marianne Lønvigs deltagelse i kursusrådet. Desuden har 1. reservelæge Eric Steen Nielsen stået for en væsentlig del af den teoretiske undervisning på kursusdagene i Skejby.

- Vi har lagt kræfter i uddannelsen, fordi den giver et løft til sygeplejerskernes faglighed og til det tværfaglige samarbejde i ambulatoriet. Det er også en kendsgerning, at jo flere dokumenterede kompetencer medarbejderne har - desto større fleksibilitet opnår vi i hverdagen. Til syvende og sidst til glæde for patienterne, som hurtigere kan få en diagnose og komme i behandling, siger Marianne Lønvig.

Den nye uddannelse til ekko-sygeplejerske samlede 10 deltagere på det første hold.

Fakta:

  • Ekkokardiografi er en vigtig undersøgelse i udredning og kontrol af mange hjertesygdomme.
  • Den formaliserede specialuddannelse af ekko-sygeplejersker er ny i Danmark. Første hold har netop været til eksamen.
  • 10 sygeplejersker - primært fra midt- og nordjyske hospitaler - har brugt et år på uddannelsen.
  • Som led i uddannelsen har sygeplejerskerne udført mindst 200 komplette ekkokardiografier, som efterfølgende er godkendt af deres vejleder. Nogle af undersøgelserne er vurderet af specialister fra andre hospitaler.
  • Som afslutning på uddannelsen har sygeplejerskerne været til eksamen, hvor deres teoretiske viden og praktiske færdigheder er bedømt af tre eksterne censorer.

 

Læs pressemeddelelse (pdf).

Læs flere nyheder fra Hospitalsenhed Midt >>