Akut hjælp

Alarmcentral, lægevagt eller skadestue? Hvem skal kontaktes i hvilken situation?

Undersøgelse og behandling

Information, vejledning og gode råd omkring din sygdom, undersøgelse og behandling.

Praktisk ved indlæggelse og besøg

Find vej, parkering, besøgstider, mobiltelefoni, rygepolitik og andre praktiske oplysninger vedrørende dit besøg på hospitalet.

Ret og pligt som patient

Information om dine rettigheder og klagemuligheder, kørselsgodtgørelse, frit sygehusvalg, ventetider med mere.

Hjælp og rådgivning

Patientkontoret, patientforeninger, sygehuspræst mm.

Sådan er det at være på hospitalet

Se video og læs brochure om at være på hospitalet på 8 forskellige sprog. (Link til Region Midtjyllands hjemmeside)