Frivillige på hospitalerne i Hospitalsenhed Midt

På Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Hammel Neurocenter er der i forskelligt omfang tilknyttet frivillige. Du kan læse mere om samarbejdet med frivillige i Koncept for frivillighedsindsats på Hospitalsenhed Midt.

 

Nedenfor kan du læse mere om, hvor du kan møde de frivillige.

Viborg - Patient- og Pårørendecafé i forhallen

Viborg - Frivillige patientstøtter fra Røde Kors i forhallen og på afsnit

Silkeborg - Frivillige patientstøtter fra Røde Kors i forhallen og på afsnit

Silkeborg - Vågetjeneste

Hammel Neurocenter og Skive - Enkelt frivillig og Røde Kors

Øvrigt samarbejde med frivillige og patientorganisationer

Du kan læse mere Region Midtjyllands samarbejde med frivillige her

Du kan yderligere læse mere om forsikringsforhold for frivillige her