Hospitalsenhed Midt tilbyder ydelser vedrørende graviditet, fødsel og barsel på følgende afdelinger/afsnit:

Kvindeafdeling har aktiviteter på regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive og tilbyder desuden jordemoderkonsultationer i Bjerringbro, Karup og Møldrup.

Vejledninger

Gå til Kvindeafdelings vejledninger vedrørende graviditet, fødsel og barselsperioden.