Fold ud

Forbered dig til undersøgelsen

Planlæg hvornår du vil opsamle urinen

Opbevar din dunk forsvarligt

Fortæl personalet, hvis du har brug for mere end én dunk

Sørg for at drikke mindst 1,5 liter væske i opsamlingsdøgnet


Fold ud

Sådan gør du

Skriv dit navn og CPR nr. på urindunken.

Noter starttidspunkt og tøm blæren før opsamling

Saml al urin i 24 timer og noter sluttidspunkt

Opbevaring og aflevering af fyldte dunke


Fold ud

Vær opmærksom på

Tis ikke direkte i dunken

Ups! Hvis du spilder urinen...

Hvis du har brug for flere dunke eller skal samle i mere end ét døgn

Det er meget vigtigt at