Fold ud

På hospitalet

Dette sker før din operation

Operationen foregår i fuld bedøvelse, som kan suppleres med en nerveblokade

Fuld bedøvelse

Nerveblokade

Det sker efter operationen