Fold ud

Grundlæggende betingelser for bevilling

Helbredende behandling er indstillet

Nærtstående pårørende kan søge plejeorlov

Personer, der passer en nærtstående, døende person i eget hjem, kan få plejevederlag

Orlov aftales med arbejdssted/A-kasse


Fold ud

Plejevederlag

Plejevederlag udregnes individuelt

Bevilling af plejevederlag gives af kommunen


Fold ud

Øvrige forhold

Plejevederlag påvirker ikke hjemmepleje og bortfalder ikke ved korte indlæggelser

Der kan bevilges hjælp til ekstraudgifter ved pleje i hjemmet


Fold ud

Kontakt

Du kan kontakte vores socialrådgiver