Fold ud

Din indlæggelse

Du får tilknyttet et tværfagligt team

Det er individuelt, hvor længe du skal være indlagt

Dine pårørende kan have en vigtig rolle under din indlæggelse

Vi afholder patient- og pårørendemøder

Sådan foregår træningen

Besøg bør aftales med personalet på forhånd


Fold ud

Om afsnittet

Hvem bliver indlagt på afsnittet?

Alle patienter har enestuer og fri benyttelse af fælles dagligstue

Afsnittene har 18 sengepladser


Fold ud

Udskrivelse

Vi samarbejder tæt med din kommune og region, op til din udskrivelse