Fold ud

Din indlæggelse

Du får tilknyttet et tværfagligt team

Det er individuelt, hvor længe du skal være indlagt

Dine pårørende kan have en vigtig rolle under din indlæggelse

Vi afholder målsætningsmøder

Sådan foregår træningen


Fold ud

Om afsnittet

Hvem bliver indlagt på afsnittet?

Der er faste fælles spisetider og fælles faciliteter, som frit kan benyttes

Afsnittet har 18 sengepladser


Fold ud

Udskrivelse

Vi samarbejder tæt med din kommune, op til din udskrivelse