Hop til hovedindhold

Generelt om trombolyse-behandling

Hvad er trombolyse-behandling?

Hvordan foregår trombolyse-behandlingen

Der er risiko for komplikationer


På selve behandlingsdagen

Hvad sker der under behandlingen?


Det sker på hospitalet efter behandlingen

Du skal ligge i sengen 2-6 timer efter behandlingen

Du bliver som regel udskrevet dagen efter


Når du kommer hjem

Søg læge hvis du får feber eller stærke smerter


Dit forløb efter behandlingen

Genoptræn på egen hånd

Du skal til kontrol


Hvad kan du selv gøre?

Blodprop-forebyggende behandling

Kolesterolsænkende behandling

Andre sygdomme

Hvis du bliver syg eller skal melde afbud

Kontakt

Før indgrebet

7844 5666

Ring til Karkirurgisk bookingsekretariat, hvis du har spørgsmål til indkaldelse og booking.

Efter indgrebet

7844 5640

Ring til Karkirurgisk Afsnit, hvis der opstår problemer efter indgrebet.

Du kan ringe til afsnittet 24 timer efter udskrivelsen. Herefter skal du ringe til din egen læge eller vagtlægen.

Pårørende eller ledsagere kan ikke opholde sig i afdelingen under operation og opvågning

(Dette gælder dog ikke ledsagere til børn og personer med handicap)

Pårørende eller ledsagere kan ikke opholde sig i afdelingen af hensyn til dine medpatienter og pladsforholdene i afdelingen. Det gælder også på opvågningsstuen.

Din pårørende eller ledsager kan i stedet opholde sig på hospitalets øvrige opholdsarealer på 2. og 3. etage (ved hovedindgangen). 

Din pårørende eller ledsager bliver kontaktet, når du er klar til at blive hentet efter operationen.

Din livsstil har betydning

Kost
En sund kost er med til at forebygge sygdomme.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at du spiser 6 stykker eller 600 gram frugt og grønt om dagen; spiser fisk og fiskepålæg flere gange om ugen; spiser kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag; sparer på sukker og fedt, spiser varieret og slukker tørsten i vand.

Rygning
Ethvert cigaretforbrug er skadeligt for både din sundhed og dit helbred.

Stopper du med at ryge, får du et betydeligt bedre helbred og styrker din sundhed. Selvom du har været ryger i mange år, har rygestop en positiv indvirkning på din sundhed.

Alkohol
Et stort alkoholforbrug er også skadeligt for både din sundhed og dit helbred.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at mænd højst drikker 14 genstande om ugen, og at kvinder højst drikker 7 genstande om ugen. 

Motion
Fysisk aktive personer har et bedre psykisk og fysisk helbred end inaktive personer. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at voksne er moderat fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen, og udøver fysisk aktivitet af høj intensitet 20-30 minutter to gange om ugen. Moderat fysisk aktivitet kan bl.a. være at cykle på arbejde, at lave havearbejde og at tage trappen.