Vi har ud fra en test vurderet, at din nærmeste/vores patient har svært ved at adskille virkelighed og drømme i perioder. Det er en tilstand, der bliver kaldt intensiv delirium. Ved intensiv delirium kan patienten fremstå konfus eller forvirret.

Tilstanden kan ramme alle typer af patienter, der er indlagt på Intensiv. Desværre er det en komplikation, som forholdsvist ofte opstår. 


Fold ud

Om forløbet

Hvad er intensiv delirium?

Årsager til intensiv delirium

Intensiv delirium går oftest over igen


Fold ud

Gode råd

Sådan kan du hjælpe din nærmeste

Snak med hinanden, når det er ovre