Fold ud

Årsag

Det kan være svært at bearbejde et forløb på Intensiv

Det kan være svært at skelne mellem drøm og virkelighed


Fold ud

Om forløbet

En opfølgende samtale kan have stor gavnlig effekt for patient og pårørende

Samtalen foregår 2-3 måneder efter udskrivelsen fra Intensiv

Vi vil gerne hjælpe dig/jer med at få afklaring om opholdet på Intensiv

Vi kontakter dig 6-8 uger efter din udskrivelse