Lotte Broder Jørgensen fra TrygFonden overrækker her donationen til Helle Kvistgaard Østergaard. TrygFonden arbejder med at skabe tryghed i Danmark, så borgerne får et godt liv. Ifølge Lotte Broder Jørgensen handler ph.d.-projektet om genoptræning af skulderbrud netop også om at skabe tryghed. Et projekt hun omtaler som både velgennemtænkt og relevant, og hun understreger, at resultaterne vil få betydning for rigtig mange mennesker. Foto: Agata Lenczewska-Madsen 

30-08-2018

En donation fra TrygFonden gør det muligt at sætte spot på genoptræningsforløb for ældre, der har brækket en skulder. Formålet er at finde ud af, hvordan man opnår en god fysisk funktion og høj livskvalitet i genoptræningsforløbet efter et skulderbrud.

I et nyt forskningsprojekt undersøger fysioterapeut og ph.d.-studerende Helle Kvistgaard Østergaard sammen med kolleger fra Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Viborg, hvordan ældre over 60 år får den mest optimale genoptræning efter et brud på deres skulder. I projektet vil de undersøge om et genoptræningsforløb superviseret af en fysioterapeut giver bedre fysisk funktion og højere livskvalitet, end et forløb hvor patienten selv genoptræner i eget hjem. Begge forløb tager udgangspunkt i de samme øvelser.

Et skulderbrud er den tredje hyppigste type brud hos ældre mennesker, og i takt med at levealderen stiger, stiger forekomsten af skulderbrud. Et skulderbrud kan have både fysiske og psykiske konsekvenser. Samtidig udgør denne type brud også en generel helbredsrisiko hos ældre, fordi de hurtigt svækkes og dermed er særlig udsatte for at få andre følgesygdomme.

Behov for mere viden om genoptræning af skulderbrud

- Vi oplever, at der er et stort behov for at finde ud af, hvilke behandlings- og genoptræningstilbud ældre med skulderbrud skal tilbydes. Desuden er der brug for viden om, hvilke af patienterne der har brug for særlig støtte i efterforløbet. De genoptræningstilbud, der findes i dag rundt omkring i Danmark, varierer fra ingen genoptræning, til genoptræning flere gange om ugen, siger Helle Kvistgaard Østergaard og fortsætter:

- Jeg er virkelig glad og taknemmelig for at have modtaget den flotte donation fra TrygFonden. Sådan et projekt kræver opbakning fra både ledelse og kolleger, og den opbakning er der, og det sætter jeg stor pris på.

Fokus på god fysisk funktion og høj livskvalitet

Der er ifølge Helle Kvistgaard Østergaard brug for viden om, hvorvidt den fysiske funktion og livskvaliteten kan blive bedre, hvis de ældre får tilbudt et genoptræningsforløb hos en fysioterapeut, hvor de instrueres, guides og støttes frem mod et godt resultat.

Umiddelbart er forventningen, at de patienter, der får genoptræning, der er superviseret af en fysioterapeut, opnår en bedre fysisk funktion og får en højere livskvalitet, sammenlignet med de patienter, der selv træner hjemme.

- I projektets planlægningsfase blev der afholdt et fokusgruppeinterview for at afdække hvilke endemål, der er vigtigst for patienterne efter et skulderbrud. Resultaterne viste, at for disse patienter handler det typisk om at genvinde deres selvstændighed, at komme til at køre bil igen og at kunne genoptage deres aktive fritidsinteresser. Det betyder knap så meget, om de kan løfte armen op over hovedet, for kan de ikke det, så bruger de bare den anden arm. Til gengæld er det hæmmende for dem, hvis de ikke kan klare deres daglige gøremål eller ikke kan være aktive som før bruddet, fortæller Helle Kvistgaard Østergaard. Både hospitaler i Finland og Norge har indvilliget i at blive en del af projektet. Desuden samarbejdes der med de omkringliggende kommuner. Undersøgelsens endelig resultat forventes klar om cirka 3 år.