Hospitalsenhed Midts forskningspulje for 2018 støtter 11 forskningsprojekter med sammenlagt 755.000 kroner. 

23-05-2018

Hospitalsledelsen har netop fordelt 755.000 kr. fra Hospitalsenhed Midts Forskningspulje. 

Uddelingen er foretaget på baggrund af en faglig vurdering fra forskningsrådets bedømmelsesudvalg.

Følgende 11 forskningsprojekter er blevet tilgodeset:

 • Reservelæge Christoffer Krogager, Diagnostisk Center:
  Impact of CPAP treatment on arterial stiffness in patients with type 2 diabetes and newly diagnosed apnoea. 
  75.000 kr.
 • Overlæge Ole Kristian Bonderup, Diagnostisk Center:
  Rifaximin-behandling af kollagen colitis: Et prospektivt, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret studie. 
  70.000 kr.
 • Klinisk assistant, ph.d. –studerende/lægestuderende Thor Haahr, Fertilitetsklinikken, Kvindesygdomme og Fødsler:
  A double-blind, placebo-controlled multicenter trial on the effect of clindamycin and a live biotherapeutic on the reproductive outcomes of IVF patients with abnormal vaginal microbiota. 
  75.000 kr.
 • 1. reservelæge Annette Boesen Bräuner , Mave- Tarm- og Brystkirurgi:
  Senfølger efter tarmkræft. 
  75.000 kr.
 • Ph.d. –studerende/lægestuderende Nicklas Vinter, Diagnostisk Center:
  Nationwide trends in utilization of medical treatment for heart failure. 
  35.000 kr.
 • Forskningsassistent Stine Holmegaard Christensen, Center for Planlagt Kirurgi:
  Reducér skulderproblemer hos borgere i job. 
  70.000 kr.
 • Ph.d –studerende Søren Krogh Jensen, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologi:
  Effekten af repetitiv, transkraniel magnetstimulation (rTMS) i forbindelse med genoptræning efter rygmarvsskade. 
  70.000 kr.
 • Forskningssygeplejerske, Marie Dahl, Karkirurgi:
  Efterlevelse af forebyggende medicin efter screeningspåvist hjertekarsygdom – et prospektivt registerstudie. 
  75.000 kr.
 • Overlæge Henrik Holm Thomsen, Medicinsk Afdeling:
  Social media as clinical venues: new models for provider-patient interaction? 
  70.000 kr.
 • Projektfysioterapeut Merete Nørgaard Madsen, Center for Planlagt kirurgi:
  Effekt af hjemmetræning efter hoftealloplastik. 
  70.000 kr.
 • Ph.d. –studerende Ina Qvist, Diagnostisk Center:
  Screening for hjertekarsygdom. Tager deltagerne den anbefalede medicinske behandling? 
  70.000 kr.

Der var indsendt ansøgning om økonomisk støtte til yderligere 17 projekter, som det ikke var muligt at støtte inden for puljens rammer.