Fra venstre hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen fra Hospitalsenhed Midt, direktør i Job og Velfærd Mette Andreassen fra Viborg Kommune, leder af Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi Didde Sangild og direktør Henrik G. Larson fra Center for Industri.  

24-01-2018

Onsdag den 24. januar var der åbningsreception i Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi for samarbejdspartnerne fra henholdsvis VIBORGegnens Erhvervsråd, Center for Industri, Viborg Kommune og Hospitalsenhed Midt.

Didde Sangild står i spidsen for Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi og bød velkommen til åbningsreceptionen. Som leder af centret skal hun blandt andet knytte bånd mellem brugere, erhvervslivet og sundhedssektoren. Målet for centrets arbejde er at udvikle teknologiske hjælpemidler, der matcher brugernes behov og skaber en god forretning.

- Vi har skabt et fælles center, hvor vi samarbejder på kryds og tværs af kommune, hospitalsenhed, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Samtidig har vi fokus på brugerne, de pårørende og personalet. Det er dem, der kender behovene og hverdagen. Det er et helt unikt samarbejde. Vi skal sammen tilpasse eksisterende produkter og udvikle nye, sagde Mette Andreassen, der er direktør i Job og Velfærd i Viborg Kommune og fortsatte:

- Tusind tak til de brugere, der allerede har givet os input. Det er ikke sidste gang, at I hører fra os. Didde Sangild vil som leder af centret komme og banke på rigtig mange døre i den kommende tid. I Viborg Kommune glæder vi os over samarbejdet om vores fælles test- og udviklingscenter.

Behov for at udvikle nye produkter

- Vores udgangspunkt for at gå med i dette samarbejde har været vores rygmarvsskadede patienter på Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Mange ting ændrer sig, når man er blevet rygmarvsskadet, og der er et behov for at udvikle nye produkter, så de patienter kan vende tilbage til et så normalt liv som muligt igen, sagde hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen fra Hospitalsenhed Midt.

- Jeg blev grebet af energi og entusiasme til den workshop, der har været i centret, hvor også nogle af vores rygmarvsskadede patienter deltog. Der var nogle vilde idéer til den workshop, og idéer der fortjener at blive udviklet. Jeg forventer og håber, at dette center bliver et banebrydende samarbejde mellem brugere, erhvervsliv, kommune og hospital, sluttede Lars Dahl Pedersen af.

Også Henrik G. Larson, direktør i Center for Industri, var på podiet og ønskede blandt andet alle deltagere held og lykke med projektet. Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi er en afdeling af Center for Industri, der i dag er beliggende i Bjerringbro, men har planer om at flytte til Viborg og blive en del af Banebyen.

Efter talerrækken blev der netværket og speeddatet på kryds og tværs mellem deltagerne. Og både idé- og kontakt-kartoteket blev fyldt godt op.

Fundamentet er en fælles vision for velfærdsteknologi

Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi er skabt af erhvervslivet, kommunen og hospitalet og baseret på en fælles vision om at drive et center, der understøtter udviklingen og implementeringen af velfærdsteknologiske løsninger.

Centret har som opgave at udvikle og afprøve nye velfærdsteknologier og hjælpemidler og fungere som én indgang for innovative virksomheder for at fremme deres mulighed for at udvikle og afprøve de nye velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med en bred målgruppe.

Målgruppen er borgere med fysiske og/eller psykiske udfordringer, og udviklingen skal ske i et tæt samarbejde mellem virksomheder, brugere og sundhedsvæsen.

Læs mere om Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi på centrets hjemmeside www.tucv.dk