Af hospitalsledelsen ved Hospitalsenhed Midt:
Tove Kristensen, sygeplejefaglig direktør
Lars Dahl Pedersen, hospitalsdirektør
Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør

26-02-2018

Hvordan finder vores organisation fodfæste efter en alvorlig sag med mistanke om kvalitetsbrist? Og hvordan sikrer vi os mod, at det sker igen? Det er en særlig kunst at sikre sig – på en måde, der skaber tillid og bevidsthed om procedurer frem for ekstraordinære kontroltiltag med risikoen for vidtrækkende negative konsekvenser til følge.

Efter den såkaldte brystkræftsag på Regionshospitalet Viborg trængte denne balancekunst sig sig på, hvor end vi så hen. Hospitalsenhed Midts drift og kvalitet er afhængig af kompetencer og motivation hos vores 4.200 kolleger – og i særlig grad afhængig af, at vi som organisation formår at skabe de nødvendige rammer for, at medarbejdere og ledere kan tage fælles ansvar, så vi undgå en lignende situation igen.

Vejen til at mestre balancekunsten er blevet fem indsatser, defineret i fællesskab mellem ledere og medarbejdere. Styrelsen for Patientsikkerhed har netop godkendt indsatserne, og vi er klar til at sætte i værk.

Undervejs er vi igen og igen blevet bekræftet i, at alle afdelinger og centre i Hospitalsenhed Midt arbejder godt med at kvalitetssikre det kliniske arbejde, og at patienter og pårørende med stor tryghed kan gå ind ad vores døre. De fem indsatser er den ekstra sikkerhed, vi får ved at arbejde systematisk og med samme fokus på tværs af organisationen.

De fem indsatser handler – kort fortalt – om:

  1. At vi er parate til at kunne håndtere en mistanke om kvalitetsbrist og systematisk følger op på tværs af klage- og patienterstatningssager for at spore, om nogle fejl går igen og kræver særlig intensiv opfølgning og sparring til kolleger.
  2. Hvordan vi bruger kliniske retningslinjer, sikrer at alle medarbejdere er fortrolige med gældende retningslinjer på deres felt, og at afvigelser fra retningslinjer dokumenteres.
  3. Hvordan vi organiserer teamarbejde, så ingen arbejder alene for længe ad gangen, der tilbydes faglig sparring og laves handleplaner for, hvordan man følger op på kritiske fund i fx de kliniske kvalitetsdatabaser.
  4. Hvilke procedurer, der kræver hvilke kompetencer, og hvordan disse kan udvikles og genopfriskes løbende, samt at medarbejdere får mulighed for at sige fra over for opgaver, som de ikke mener at have kompetencerne til at løse.
  5. Hvordan vi med ledere som rollemodeller fremmer en åben kultur, hvor det er muligt at stille undrende spørgsmål til kollegers arbejdsgange i god dialog.

Vi er overbeviste om, at systematisk arbejde med disse fem indsatser er den rette balancekunst for Hospitalsenhed Midt – mellem kvalitetssikring og tillid til, at alle medarbejdere kan og gør det godt.

Læs de uddybede beskrivelser af indsatserne