Hvorfor opstiller patienten sine egne regler i stedet for at følge de bedste sundhedsfaglige råd?

17-05-2018

Det er sgu mit liv!
Sådan lyder overskriften på en poster, der handler om, hvordan patienter i hjerterehabilitering følger hospitalets anbefalinger i hverdagen. Bag posteren står projektfysioterapeut, cand.pæd.pæd.psyk. Anne Grøndahl Poulsen fra forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi. Posteren vandt 2. pladsen på Danske Fysioterapeuters Fagkongres forleden.

Anne Grøndahl Poulsen får overrakt præmie for sin poster.

Posteren baserer sig på et forskningsstudie med interview af fire patienter i hjerterehabilitering i fase II på Regionshospitalet Silkeborg. Alle fire fortæller, at de har modificeret hospitalets anbefalinger, så de passer ind i deres hverdagsliv og forståelse af sig selv.
To så ikke sig selv som "træningspersoner", og deres træning bestod derfor i allerede kendte aktiviteter som cykelture eller kroketturneringer.
To gik en mellemvej og begyndte at gå i fitnesscenter – altså en mindre drastisk modificering af fysioterapeutens anbefalinger, da træning i fitnesscenter minder om træningen på hospitalet.
Til sammenligning havde ingen af de fire interviewede patienter modificeret lægens anbefaling om medicin. De vurderede, at risikoen ville være for stor – at det gjaldt selve livet.
Du kan se posteren her.

Anne Grøndahl Poulsen med vinder-posteren.

Fotos: Udlånt af forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi

Flere faglige bidrag fra Silkeborg

Forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi havde flere aktive forskere med på den fysioterapeutiske fagkongres.

  • Udviklingsfysioterapeut Mette Garval præsenterede projektet: "Development and evaluation of a new screening algorithm to improve the referral pattern of outpatient orthopedic knee patients".
  • Jeanette Trøstrup, ph.d.-studerende, fysioterapeut, cand.scient.san., præsenterede "Effect of extended scope physiotherapists assessments in orthopaedic diagnostic setting: a systematic review". Det er et litteraturstudie, hvor man har undersøgt diagnostisk overensstemmelse, patienttilfredshed og omkostninger for muskuloskeletale undersøgelser, når undersøgelsen foretages af en fysioterapeut sammenlignet med en ortopædkirurg.
  • Endelig var Simon Svanborg Kjeldsen, ph.d.-studerende, fysioterapeut og cand.scient.san., inviteret til at holde et oplæg og efterfølgende deltage i en paneldebat om ”Early out of bed mobility”. Han præsenterede kliniske erfaringer med tidlig mobilisering af patienter med erhvervet svær hjerneskade og mobiliseringsspecifikke resultater fra en opgørelse af patienterne indlagt fra 2011-2016 på det højtspecialiserede neurorehabiliteringsafsnit NISA (Neuro Intensiv Step-down Afsnit) på CPK. NISA-afsnittet fungerer i et tæt samarbejde mellem Hammel Neurocenter og CPK.