En ny generation af EKG-apparatet er undervejs. I Norden er det første af slagsen netop landet på Regionshospitalet Silkeborg. Her skal Universitetsklinikken i Diagnostisk Center afprøve udstyret i et internationalt forskningssamarbejde.

19-04-2018

Hjertekardiogrammet (EKG) er på vej ind i en ny æra. Med matematik og kunstig intelligens har en amerikansk producent udviklet udstyr, der fremstiller hjertekardiogrammet ved hjælp af ny teknik. Hvor det traditionelle EKG alene viser hjerterytmen, kan det nye apparat også måle og visualisere energien i hjertet under hvert hjerteslag. Med nye diagnostiske muligheder til følge.

MyoVista, som det nye EKG-apparat hedder, er ikke større end en iPad, så det er let at tage med overalt – eksempelvis i ambulancen eller i lægebilen. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

- Vi har store forventninger til det nye apparat, som giver lægerne mulighed for at analysere hjertet på en helt ny måde. Vi håber på, at vi kommer til at kunne be- eller afkræfte et større spektrum af hjertesygdomme på et tidligere stadium end i dag, siger ledende overlæge Ulrich Fredberg, Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg.

Nordisk frontløber

Det er ikke tilfældigt, at hjertelægerne på Diagnostisk Center interesserer sig specielt for det nye apparat. Diagnostisk Center er udtaget til at afprøve apparatet videnskabeligt, og centret har netop taget imod det første eksemplar i Norden. Og heller ikke dét er tilfældigt.

- Diagnostisk Center har jo status som universitetsklinik, der skal udvikle innovative patientforløb. Så det giver god mening, at vi også afprøver de nyeste udviklinger inden for diagnostik, siger Willem Gielen.
Han er overlæge på Diagnostisk Center og har ansvaret for de internationale forskningsrelationer, som centret skal indgå i for at afprøve apparatet. Et studie i samarbejde med hollandske forskere er i støbeskeen, og parallelt er der afprøvninger i gang i både USA, Canada og andre steder i Europa.

Lige nu er forskerne optaget af at teste, om apparatet kan påvise dårlig hjertefunktion i tilfælde af sygdom i hjertets kranspulsårer – og om apparatet kan opdage sygdom i venstre hjertekammer, som forsyner hele kroppen med iltet blod. Apparatet vil i næste version gøre brug af kunstig intelligens, så den rigtige diagnose kan stilles endnu hurtigere.
Selve undersøgelsen tager de samme 20 sekunder, som det tager at optage et traditionelt EKG.

Willem Gielen understreger, at apparatet i første omgang kun vil blive brugt i forskningsøjemed, så det kan blive ordentligt afprøvet, inden det tages i brug i klinikken.

Tekniske fakta:

  • MyoVista er et højfølsomt elektrokardiogram (wavEKG). Det baserer sig på databehandling og maskinelæring (kunstig intelligens).
  • MyoVista bruger avanceret signalbehandling (kontinuerlig Wavelet Transform (CWT) til at måle hjertets energi til venstre og højre side under hvert hjerteslag.
  • De første afprøvninger tyder på, at MyoVista har høj sensitivitet og specificitet. Det leverer med andre ord målinger, der er sikre – både til at afsløre hjertesygdom og til at ”frikende” raske personer.
  • Se Medgadget for yderligere information.