Uddannelsesansvarlig overlæge Jesper Blegvad-Nissen modtager her prisen Den Gyldne Pelotte på vegne af Diagnostisk Center (privatfoto). 

03-05-2018

Landets bedste uddannelsessted for fremtidens gigtspecialister ligger i Silkeborg – nærmere betegnet i Diagnostisk Center.

Organisationen Yngre Reumatologer har netop kåret Diagnostik Center som Danmarks bedste uddannelsessted. Prisen for bedste reumatologiske uddannelsesafdeling, Den Gyldne Pelotte, blev overrakt til uddannelsesansvarlig overlæge Jesper Blegvad-Nissen til årsmøde i Dansk Reumatologisk Selskab. Og det er langt fra første gang, at prisen havner i Diagnostisk Center.

Den Gyldne Pelotte er Yngre Reumatologers uddannelsespris, der gives efter indstilling fra de uddannelsessøgende på de reumatologiske uddannelsessteder i Danmark.

- Det er en stor ære at modtage prisen og en kæmpe anerkendelse, at de initiativer, vi har søsat for at uddanne vores yngre kolleger bedst muligt, bliver synliggjort, siger uddannelsesansvarlig overlæge Jesper Blegvad-Nissen fra Diagnostisk Center.

Stor opbakning omkring uddannelsesopgaven

- Vi har en ualmindelig god opbakning fra alle kolleger omkring uddannelsesopgaven, og vi har lysten til at udvikle vores yngre kollegaer. Alle vil gerne uddanne gode kolleger og vinde uddannelsesprisen, og derfor bliver uddannelse af kommende reumatologer altid prioriteret og tænkt ind i vores arbejde. Desuden er centerledelsen altid lydhør over for vores idéer og giver os gode betingelser for at udvikle uddannelsesopgaven, lyder det fra Jesper Blegvad-Nissen.

De mange frivillige kræfter i uddannelsesmiljøet i Diagnostisk Center har også stor betydning for, at prisen er havnet netop her, mener Jesper Blegvad-Nissen. Eksempelvis holder kolleger forskellige kurser og undervisningsforløb for de yngre reumatologer. Og de erfarne speciallæger sørger for, at de yngre reumatologer har mulighed for at dygtiggøre sig under deres supervision. De frivillige byder ind med deres ekspertise inden for områder som eksempelvis ultralyd og undersøgelsesteknik.

Landets reumatologiske uddannelsessteder bliver i kapløbet om at vinde Den Gyldne Pelotte blandt andet vurderet på undervisning, supervision, arbejdsmiljø og muligheden for at forske, arbejde selvstændigt og se specialepatienter. Og her løb Diagnostisk Center altså i år med den samlede sejr foran landets øvrige reumatologiske afdelinger.