040918_Temadag Golfsalon_DSC9956_1040px.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt. 

OBS: Se flere billeder i fotogalleri nederst på siden. 

27-09-2018

Når patienter krydser grænserne mellem fagområder og sektorer i sundhedsvæsenet, stiller det krav til de medarbejdere, der sender patienterne videre i systemet og modtager dem. Men hvordan sikrer vi patienterne et godt forløb på tværs?

Dialogen er afgørende, når man skal arbejde sammen om patienter på tværs af sektorer. Det er en af de konklusioner, som Inge Trelborg Møller har taget med sig fra den årlige temadag for ledere i sundhedsvæsenet.

- Når vi i sundhedsvæsenet samarbejder på tværs af region og kommune er det vigtigt at gribe knoglen og tage dialogen om den fælles patient. For eksempel kan vores kolleger i psykiatrien have en fornemmelse af, at vi her på hospitalet nærmest bliver handlingslammede, hvis vores patient har en psykiatrisk diagnose. Så kommer diskussionen hurtigt til at dreje sig om, hvor patienten hører mest til, siger Inge Trelborg Møller, der er specialeansvarlig sygeplejerske i Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg.

På samme måde kan en udskrevet psykiatrisk patient, der får hjemmehjælp, opleves vidt forskelligt af de forskellige parter. Patientens måde at klare sig på kan opleves som en succes i forhold til den terapi, psykiatrien har etableret. Men samtidig kan hjemmeplejen være dybt bekymret for patienten, fordi medarbejderne ikke er orienteret om, hvad succeskriteriet er.

Vi ser vores fælles patienter med forskellige briller 

- Vi har en række fælles patienter, men vi ser på dem med forskellige briller. Noget af det jeg har lært til temadagen er, at nogle af de ansatte i psykiatrien undrer sig over, at vi her på hospitalet har fokus på det psykiatriske, når vi ser en af vores fælles patienter. De synes, at vi skal fokusere på det somatiske, for de jo netop har styr på det psykiatriske, siger Inge Trelborg Møller og fortsætter:

- Først og fremmest stod det os klart til temadagen, hvor vigtig dialogen er, og hvor lidt vi forskellige parter egentlig kender til hinandens perspektiv. Derfor bør vi arbejde mere med dialogen på tværs af sektorer og faggrænser, men også på tværs af regler og vaner.

Mere dialog på tværs

Ifølge Inge Trelborg Møller bør vi tale mere sammen om de fælles patienter på tværs af skellene i sundhedsvæsenet, og det kræver, at vi er mere dristige. Vi skal turde at tage samtalen med kollegerne i hjemmeplejen eller psykiatrien eksempelvis. Og vi skal gøre det i højere grad, end vi gør i dag.

- Dybest set handler det om at udmønte Region Midtjyllands værdier; Dialog, dygtighed og dristighed til gavn for de svageste patienter, siger Inge Trelborg Møller.

Mindset og arbejdsgange skal justeres

Dialogen er med til at etablere broer, som med tiden gør det tværgående samarbejde lettere og lettere. Det kræver, at man i ens personalegruppe tager snakken om, hvad der er vigtigt, og hvad man skal spørge om, når man krydser grænserne og tager kontakt til en kollega om en fælles patient. Det kræver et andet mindset, og det kræver ændrede arbejdsgange.  

I gruppedrøftelserne til temadagen var der blandt andet fokus på, hvordan man fastholder visionerne for ens arbejde, men samtidig udfordrer de strukturelle barrierer i samarbejdet på tværs af sektorer. Deltagerne var enige om, at det er vigtigt ikke at lade sig kue, men at blive ved med at søge og ville det tværfaglige samarbejde.

- Vi skal have modet til at tænke visionært og langsigtet omkring de særligt sårbare patienter, så vi sammen kan skabe de bedste forløb, lyder det fra Inge Trelborg Møller.

Den årlige tværsektorielle temadag for ledere i sundhedsvæsenet samlede tidligere på måneden omkring 100 ledere og medarbejdere fra Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, Psykiatrien og Hospitalsenhed Midt. Dagen var arrangeret af arbejdsgruppen "Læring på læring på tværs af fag og sektorer".