Den midtjyske model for kommunal hjerterehabilitering viser gode takter. Kvalitetsrapport for det første år er netop offentliggjort.

19-04-2018

Afstand og motivation er som forbundne kar, når det gælder rehabilitering efter hjertesygdom. Jo længere afstand, desto færre deltagere. Og jo kortere afstand, desto flere deltagere.
Det har Region Midtjylland og de midtjyske kommuner erfaret, efter at parterne pr. årsskiftet 2016/2017 rykkede en stor del af hjerterehabiliteringen (patientuddannelse, fysisk træning, diætbehandling, hjælp til rygestop og psykosocial indsats) ud fra hospitalerne og ind på de kommunale sundhedscentre.

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Viborgs afdeling for Hjertesygdomme, Viborg Kommune og Skive Kommune var primus motor på udviklingen, som har vakt stor national interesse. Samarbejdet startede i 2015 og blev kort efter udbredt i hele Region Midtjylland.

Som led i omlægningen har parterne oprettet en fælles kvalitetsdatabase – HjerteKomMidt – for at følge udviklingen i detaljer. Databasen støtter det sundhedsfaglige personale i kommunerne med løbende tilbagemeldinger om resultaterne for den enkelte borger og for den samlede indsats.

Resultaterne fra det første år er netop offentliggjort i rapporten ”Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer”. De første resultater for kommunerne tyder på, at de er kommet godt i gang med fase 2 hjerterehabiliteringen set i forhold til de nationale resultater, hedder det i rapportens konklusion.
Patienterne kvitterer som nævnt for nærheden med vedholdende deltagelse. Herudover dokumenterer rapporten, at kommunernes behandlingskvalitet er på niveau med tidligere, da hospitalerne stod for opgaven. Det oplyser formand Ann Dorthe Zwisler fra den nationale Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase i en fælles pressemeddelelse fra kommunekontaktråd KKR Midtjylland og Region Midtjylland.

Ledende overlæge Jens Refsgaard, Hjertesygdomme, Regionshospitalet Viborg, siger i en kommentar, at det er en meget overbevisende rapport, der viser flotte kvalitetstal, god økonomi og høj patientsikkerhed. Han vurderer, at der er potentiale i at fokusere endnu mere på individualiserede forløb. Patienttilfredsheden belyses i en særskilt rapport, som er undervejs.