1,2 procent af deltagerne i en helbredsundersøgelse af 67-årige borgere i Viborg Kommune viste sig at have betydende hjerte-karsygdom, som de ikke selv havde mærket noget til. De pågældende borgere er nu kommet i relevant behandling i Regionshospitalet Viborgs Hjerteklinik.

15-03-2018

Hjerte-karsygdomme kan komme snigende, uden at man selv mærker noget unormalt. Det kan 32 borgere fra Viborg Kommune berette om. De deltog i en kombineret helbredsundersøgelse for 67-årige for hjerte-karsygdomme og diabetes, og her rejste et unormalt hjertediagram (EKG) mistanke om, at noget var galt. Yderligere udredning på Regionshospitalet Viborgs Hjerteklinik viste efterfølgende, at de havde betydende hjerte-karsygdom, som ubehandlet kunne have fået betydning for længden og kvaliteten af deres pensionistliv.

- Historien viser, hvor vigtigt det er at møde op til den slags helbredsundersøgelser eller at blive undersøgt regelmæssigt – også selvom man er overbevist om, at man er rask. Begyndende sygdom kan nemlig fanges i opløbet – altså før, det bliver svært eller umuligt at behandle, siger overlæge, ph.d. Dorthe Svenstrup Møller fra Regionshospitalet Viborgs Hjerteklinik.
Hun tilføjer, at de 32 nydiagnosticerede hjertepatienter trods alt svarer til 1,2 procent af de 2700 borgere, der deltog i undersøgelsen.

 


Ekkokardiografi af hjertet. Det er Dorthe Svenstrup Møller, der sidder længst til venstre. Arkivfoto, Hospitalsenhed Midt

Alvorlige sygdomme

Da hjertelægerne undersøgte patienterne med de unormale hjertediagrammer, fandt de, at

  • 13 havde nydiagnosticeret atrieflimren (forkammerflimren). Patienterne bliver nu behandlet med blodfortyndende medicin, som beskytter dem mod blodprop i hjernen.
  • 5 havde åreforkalkning ved hjertets kranspulsårer. 2 fik indsat stents i kranspulsårerne, og alle kom i relevant medicinsk behandling.
  • 3 havde behov for en pacemaker, som de nu har fået indopereret.
  • 8 havde nyopdaget forhøjet blodtryk og får nu blodtrykssænkende medicin.
  • 2 havde betydende hjerteklapsygdom og bliver nu fulgt i Regionshospitalet Viborgs Hjerteklinik med regelmæssige mellemrum.
  • 1 havde hjertesvigt og får nu medicin for det.

Fakta om helbredsundersøgelse for 67-årige borgere i Viborg Kommune

  • Det er et samarbejde mellem Regionshospitalet Viborg og Viborg Kommune. Samarbejdet startede i 2014 og undersøger årligt cirka 1000 67-årige borgere fra Viborg Kommune. 83 procent af alle inviterede har deltaget, hvilket er usædvanlig højt sammenlignet med tilsvarende undersøgelser. De refererede resultater stammer fra samarbejdet.
  • De inviterede borgere undersøges for diabetes og hjerte-karsygdomme af personale i Sundhedscenter Viborg. Forskningsarbejdet er primært forankret i det kardiovaskulære forskningscenter på Hospitalsenhed Midt repræsenteret ved Karkirurgisk Forskning og Hjerteklinik på Regionshospitalet Viborg.