Keld Bolby er ny chef i Sundheds-It. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Hospitalsenhed Midt har ansat Keld Bolby som ny chef for Sundheds-It på hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. Keld Bolby tiltræder den 1. august.

 28-06-2018

Keld Bolby kommer fra en stilling som mellemleder i Sundheds-It på Hospitalsenhed Midt, hvor han nu bliver øverste chef. Han har været leder på it-området på hospitaler i Region Midtjylland de sidste 9 år.

-Sundheds-It på Hospitalsenhed Midt er inde i en flot udvikling. Vores kompetente medarbejdere er langt med at sætte nye it-funktioner i brug, som støtter patienternes forløb og personalets arbejdsgange bedst muligt. Jeg glæder mig til at træde ind i den nye stilling og sætte endnu større fokus på det strategiske beslutningsgrundlag, som skal sikre, at vi vælger de rette setup af it, samt rette tempo og metoder til ibrugtagningen, siger Keld Bolby.

Sundhedspersoner optimerer brugen af it

Sundheds-it-staben har 18 medarbejdere, der alle har sundhedsfaglig eller sundhedsrelateret baggrund og personlig erfaring med at arbejde med patienter og patientadministration. De hjælper hospitalernes 4.200 læger, sygeplejersker, terapeuter, lægesekretærer og andre faggrupper med at tage nye it-systemer og funktioner i brug.

Det kan for eksempel være nye muligheder i den elektroniske patientjournal, MidtEPJ eller i de systemer, der i Region Midtjylland er valgt til at holde styr på patienternes aftaler eller logistikken på operationsgangene.

Som et nyt tiltag fik staben en ny enhed for data og registrering i 2017. Enheden leverer skræddersyede data på patientflow, økonomiske nøgletal og meget andet, der hjælper de kliniske afdelinger med at levere en sikker drift inden for hospitalets stramme økonomiske rammer.

-De rette datagrundlag er en forudsætning for at kunne træffe gode beslutninger og understøtte udvikling i hospitalernes komplekse hverdag. Den nye enhed skal derfor i høj grad udvikle på dataområdet og sammenhængen til de kliniske it-systemer. Samtidig vil vi generelt i Sundheds-It i endnu højere grad udbygge samarbejdet med Koncern IT og de øvrige hospitaler i Region Midtjylland, siger Keld Bolby.

Kender behovene i de kliniske afdelinger

Mangeårig ledelseserfaring og dyb indsigt i sundheds-it-området var blandt lodderne i vægtskålen, da valget faldt på Keld Bolby. Det fortæller administrationschef, Tine Joensen.

-Keld er uden tvivl den rette til dette job. Han besidder en meget stor viden om hele sundheds-it-området i Region Midtjylland og har haft lederstillinger inden for området i mange år. Derfor kender han vores kliniske afdelinger og centres behov, hverdag og ønsker og formår at indgå konstruktivt og støttende i den dialog.

Keld Bolby er 52 år, har tre børn og bor i Silkeborg med sin kone.