Susan Johanne Pedersen begynder som ny leder på RH Skive den 1. april. Hun er uddannet sygeplejerske og har blandt andet været afdelingssygeplejerske på RH Viborg tidligere (Worm Photo). 

22-03-2018

Den 1. april tiltræder Susan Johanne Pedersen i en nyoprettet stilling som daglig leder af Hospitalsenhed Midts aktiviteter i Skive Sundhedshus.

Susan Johanne Pedersen bliver leder af Serviceafsnittet på Regionshospitalet Skive, som hører under Hospitalsenhed Midt og er en del af Skive Sundhedshus. Hun får ansvaret for den daglige ledelse af 20 serviceassistenter, som til maj bliver samlet i et nyt team. Samtidig bliver hun et bindeled, der i dagligdagen skal sikre kommunikation, samarbejde og daglig drift blandt husets mange brugere.

Hospitalsenhed Midt har mange satellit-funktioner i Skive Sundhedshus, som er forankret i forskellige afdelinger på hospitalsenhedens øvrige hospitaler. En af tankerne bag oprettelsen af den nye stilling er, at den nye leder skal være med til at skabe sammenhængskraft og tage del i den fælles udvikling af sundhedshuset sammen med kommunen og husets øvrige interessenter. På sigt er det også tanken, at den nye leder skal arbejde med patienternes forløb på tværs af afdelinger og sektorer.

- Valget er faldet på Susan, fordi hun er en driftig og udviklingsorienteret leder. Hun har erfaringen og evnerne til at lede forskellige faggrupper og dermed favne tværfagligheden. Hun har desuden erfaring både fra region og kommune, hvilket er en stor fordel, når hun skal stå i spidsen for at skulle binde vores regionale aktiviteter sammen med de øvrige aktiviteter i sundhedshuset, siger servicechef Mette Toftdahl fra Hospitalsenhed Midt.

Susan Johanne Pedersen er uddannet sygeplejerske, men har også en diplomuddannelse i ledelse. Hun kender allerede Hospitalsenhed Midt indefra. For tyve år siden arbejdede hun på daværende Skive Sygehus, og senest har hun fra 2013 til 2015 været afdelingssygeplejerske på Regionshospitalet Viborg. Hun forlader en stilling som centerleder af et plejecenter til fordel for det nye job på Regionshospitalet Skive.

Sundhedshusene har en stor og vigtig rolle

- Jeg tror, at sundhedshusene har en stor og vigtig rolle i fremtidens sundhedssektor, og den rolle ser jeg frem til at være med til at udvikle. Samtidig synes jeg, at det er rigtig spændende at skulle arbejde med, hvordan vi kan blive endnu bedre til at bruge hinanden parterne imellem i sundhedshuset. Der er potentiale for at udvikle tiltag, der kommer rigtig mange til gavn, siger Susan Johanne Pedersen og fortsætter:

- Som leder er jeg åben og lyttende, og jeg kommer med en stor ydmyghed og respekt for, at serviceassistenterne på Regionshospitalet Skive står midt i en forandringsproces, hvor de skal samles i et nyt team. Jeg vil gerne bringe deres gode idéer i spil, når vi sammen skal finde fælles fodfæste i den nye organisering.

Susan Johanne Pedersen er 46 år. Hun er gift og har to sønner på 16 og 19 år. Hun bor på en landejendom i Hagebro og bruger gerne fritiden aktivt på skisport, spinning, motocross og kreative aktiviteter, hvis ikke hun er i familiens sommerhus ved Limfjorden eller arbejder som frivillig i sønnernes sportsklubber.

Skive Sundhedshus danner rammen om sundhedstilbud fra Skive Kommune, praktiserende læger og Regionshospitalet Skive.