Transport 1040x680.jpg

05-10-2018

MidtTransport er den 1. oktober overgået til Hospitalsenhed Midt. Det sker som en del af regionsrådets budgetforlig for det kommende års budget. 

Det ledelsesmæssige ansvar for MidtTransport er netop overgået fra Aarhus Universitetshospital til Servicecentret på Hospitalsenhed Midt. Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at få overdragelsen helt på plads, og der kører LMU-processer lokalt. I forbindelse med overdragelsen er der fra politisk side lagt et sparekrav ind i processen på 0,5 millioner kroner i 2019 og 1 million kroner i 2020. 

MidtTransport er en tværgående enhed, der står for gods- og personaletransport mellem Region Midtjyllands hospitaler og sundhedshuse. Det er blandt andet transport af mad, vasketøj, varer, hospitalsudstyr og affald. Derudover varetager MidtTransport også transporter på tværs af landet og særlige opgaver til udlandet. 

Der er knap 100 ansatte i MidtTransport og et budget på næsten 50 millioner kroner. MidtTransport har til huse i både Viborg og Aarhus, og der er ikke umiddelbart ændringer på vej for de ansatte i forhold til deres daglige mødested. 

MidtTransport står i de kommende år overfor en vigtig opgave med at tilpasse og effektivere driften, da behovet for transportydelser vil ændre sig markant i de kommende år. Dette skyldes dels, at alle hospitalsmatrikler i Aarhus samles i Skejby, og regionshospitalerne i Holstebro og Herning samles i Gødstrup. Og dels at det nye regionslager i Horsens overtager al varetransport fra lageret og til de forskellige matrikler.

De enkelte hospitaler i Region Midtjylland betaler selv for deres transportydelser fra MidtTransport. På den måde sikres sammenhæng mellem MidtTransports omkostninger og indtægter.