Tidlig, standardiseret diagnostik i kræftpakker står som noget helt centralt i den danske indsats mod kræft. Hvordan denne standardisering påvirker patienters og sundhedsprofessionelles oplevelser og den kliniske praksis har antropolog Rikke Aarhus fra Regionshospitalet Silkeborgs universitetsklinik undersøgt i et nyt ph.d.-projekt.

13-09-2018

Hendes afhandling kaster et kritisk blik på standardiseringer. Kræftpakker lover meget på systemets vegne (det er godt – og muligt at opnå – at det går hurtigt). Men hun når frem til, at det alene lykkes på grund af en omfattende indsats fra de involverede sundhedsprofessionelle og fra patienterne og deres pårørende.

Rikke Aarhus peger samtidig på, at vor samtids dominerende ”kræftfortælling” udpeger tidlig og standardiseret kræftdiagnostik som en etisk og moralsk nødvendighed og altså den eneste rigtige mulighed for at håndtere en mulig kræft. En central pointe i hendes forskningsarbejde er, at det mere er denne ”kræftfortælling” end selve standardiseringen, der gør det muligt at overvinde de udfordringer, som institutions- og hverdagslivet indeholder, og som ellers kan være med til at forsinke udredningsforløbet.

I sin konklusion peger Rikke Aarhus på de omfattende aktiviteter og komplekse samspil, der foregår i sundhedssektorens mange standardiserede og umiddelbart ensrettede forløb og arbejdsgange. Den kreativitet, aktørerne bidrager med, kommer tydeligt frem, når man fokuserer på, hvordan kræftmistanke og diagnostik udmønter sig lokalt. Det kan bidrage til at øge vores forståelse af de udbredte forskelle, der findes mellem retningslinjer og praksis – herunder helt generelle udfordringer ved at implementere retningslinjer i klinisk regi.

Rikke Aarhus er cand.mag. i etnografi og socialantropologi og arbejder i Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg. Hun forsvarer sin ph.d.-afhandling ”On time. Anthropological perspectives on early diagnosis and standardised cancer diagnostics” fredag den 21. september 2018 klokken 14.00 på Aarhus Universitet i Merete Barker Auditoriet, Bartholins Allé 3, lokale 211, bygning 1253.
Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne.

Bag om forskningsprojektet:
Metode: Rikke Aarhus har udført sin forskning som et feltarbejde i almen praksis og i tre kræftpakkeforløb på hospitaler. De fire videnskabelige artikler, der er kommet ud af det, danner basis for hendes ph.d.-afhandling.
Samarbejdspartnere: Hele forskningsarbejdet udgår fra Health ved Aarhus Universitet og er gennemført i tæt samarbejde mellem Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP), Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og Diagnostisk Center ved Regionshospitalet Silkeborg samt Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
Finansiering: Projektet har modtaget støtte fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg, Fonden for Almen Praksis, Hospitalsenhed Midts Forskningspulje og Familien Hede Nielsens Fond.

Foto: Lars Kruse, AU Foto