Nyt, strømlinet udredningskoncept med deltagelse af to hospitalsklinikker og det kommunale sundhedsvæsen i Skive Sundhedshus sikrer udredning og start på rehabilitering samme dag og samme sted.

06-09-2018

Patienter, der henvises til hospitalet for åndenød, har typisk et langt udredningsforløb foran sig. De skal undersøges både hos en hjertespecialist og en lungespecialist, og de skal til diverse røntgen- og skanningsundersøgelser. Og med ventetid mellem alle konsultationer.

Den lange vej fra henvisning til diagnose og behandlingsstart har RH Skive og Skive Kommune nu sat sig for at nedbringe til et minimum. I fællesskab har de oprettet en ny, tværgående klinik i Skive Sundhedshus, hvor lokalområdets patienter med åndenød kan få alle undersøgelser samme dag og samme sted - og tage hjem med de nødvendige aftaler om start på sundhedsfremmende og rehabiliterende tiltag i det kommunale sundhedsvæsen.

I den nye Klinik for Åndenød tager lungespecialisten og hjertespecialisten et fælles ansvar for patientens udredning. Konkret møder patienten ind til en undersøgelse, hvor både en lungespecialist og en hjertespecialist deltager sammen med specialsygeplejersker. Supplerende undersøgelser sker samme dag, og da Skive Sundhedshus ikke har akutte funktioner, er der også gode muligheder for at få ikke-planlagte undersøgelser lagt ind samme dag.

Overlægerne Tina Nørregaard Gissel, Klinik for Lungesygdomme, og Malene Hollingdal, Hjerteklinik, klippede snoren til den nye Klinik for Åndenød.
Foto og video: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Klinik for Åndenød i Skive Sundhedshus blev indviet onsdag den 5. september. Medlem af regionsrådet i Region Midtjylland Birgit Marie Christensen (A) glædede sig i sin tale over, at patienter med åndenød nu har fået én indgang – med udsigt til bedre behandlingsforløb, bedre patientoplevelser og bedre sammenhæng i den hjælp, de kan få til at håndtere deres åndenød.
Dagens to første patienter udtrykte stor tilfredshed oven på et hurtigt, glidende og trygt forløb, fulgt af de samme specialister.

Klinik for Åndenød bygger videre på et velfungerende samarbejde mellem Hjerteklinik, Klinik for Lungesygdomme og Skive Kommune. Den nye klinik har fået økonomisk støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet fra en pulje til styrkelse af læge- og sundhedshuse, og erfaringerne ventes at kunne overføres til andre områder, specielt for patienter med kroniske sygdomme. Det ventes også, at det nye, strømlinede udredningskoncept kan frigive ressourcer til andre formål.

Fra indvielse af Klinik for Åndenød

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.