Der er indgået aftale om, at hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen fratræder deres stillinger i Hospitalsenhed Midt.

10-09-2018

- Årsagen er, at parterne ser forskelligt på den strategiske ledelse og udvikling af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland, siger regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen.

Fratrædelserne sker med omgående virkning. Direktionen i Region Midtjylland har pr. dags dato konstitueret præhospital direktør Thomas Balle Kristensen i stillingen som hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt. Det betyder, at lægefaglig direktør Per Sabro Nielsen i en periode alene vil varetage ledelsen af præhospitalet på direktørniveau.