Cirka 10 legatportioner a 5.000 kroner uddeles til maj. Ansøgningsfrist 1. marts 2019.

26-12-2018

Grosserer Børge Christian Nissen Jensen og hustru Inger Jensens Legat har til formål "at hjælpe værdigt trængende danske astma- og/eller allergipatienter til behandling, rekreationsophold eller til at opretholde en rimelig levestandard. For mindreårige børns vedkommende skal der være mulighed for hjælp til én af forældrenes ophold på rekreation sammen med barnet".

Legatet uddeler hvert år cirka 50.000 kroner fordelt med 5.000 kroner pr. portion. Næste uddeling sker senest med udgangen af maj 2019.

Motiveret ansøgning vedlægges udtalelse fra egen læge/speciallæge.

Ansøgningsfrist senest 1. marts 2019.

Ansøgning sendes til:
Ledelsessekretariatet
Regionshospitalet Viborg
Heibergs Allé 6
8800 Viborg

Flere kontaktoplysninger:
Tlf.: 7844 1132
Mail: jura.patientklager@midt.RM.dk

 

COLOURBOX4582460_1040x680.jpg
Foto: Colourbox