To tidligere overlæger fra den nu lukkede mikrobiologiske afdeling i Viborg har sendt mikrobiologisk udstyr fra gamle dage på medicinskhistorisk museum i Aarhus.

26-12-2018

181127 De mikrobiologiske museumseffekter_DSC4929_1040px.jpg

Mikrobiologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg lukkede og slukkede i efteråret 2016. Specialet blev samlet i Aarhus som led i Region Midtjyllands store spareplan 2015-19. Men først forleden forsvandt de sidste håndgribelige minder om specialets tid i Viborg.

Det skete, da Steno Museet, som er en del af Science Museerne under Aarhus Universitet, var på besøg for at afhente en række effekter med tilknytning til specialet. Effekterne har to af Viborg-afdelingens overlæger – Jørgen Prag og Helga Schumacher – løbende ”adopteret” gennem deres karrierer. Der er tale om forskelligt udstyr og forbrugsartikler, som er blevet indhentet af den teknologiske udvikling, men som altså nu kommer på museum og dér får nyt liv som vigtige bidrag til dokumentation af den medicinske historie om det mikrobiologiske speciale. En del af tingene har derfor ikke været i brug på Regionshospitalet Viborg.

Mikrobiologisk Afdelings historie på Regionshospitalet Viborg startede 1. februar 1992. Afdelingen dækkede hele Viborg Amt med analyse af prøver fra pus, slimhinder og spinalvæsker samt bloddyrkninger til diagnostik af bakterier, virus, parasitter og svampe. Om nogen har mikrobiologerne været hospitalets detektiver, og opsigtsvækkende forskningsprojekter er gennem årene udgået fra afdelingen – eksempelvis om norsk fnat, jordbakterier i hospitalsvasketøj, børnesår, MRSA, ”kødædende” hæmolytiske streptokokker, infektioner efter rottebid, barselsfeber, Legionella, bakterier i badeænder – og spolorm! I 2001 udførte afdelingen i alt 1030 analyser for indvoldsorm, herunder spolorm – og nogle konserverede eksemplarer af slagsen er også blandt de effekter, som nu er kommet til Steno Museet.

Se billeder af nogle af de afleverede effekter i galleriet nedenfor (Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt).