Et tilbud om hurtig udredning er betydningsfuldt for patienter med uspecifikke symptomer såsom vægttab, abnorm træthed og smerter. For hos nogle er det tegn på kræft. Ny forskning tyder på, at et særligt pakkeforløb for disse patienter er til gavn for deres prognose.

25-01-2018

Kun cirka halvdelen af alle kræftpatienter har alarmsymptomer, der giver adgang til hurtig udredning i et af de "almindelige" kræftpakkeforløb, eksempelvis til udredning for brystkræft, tarmkræft eller lungekræft.
Regionshospitalet Silkeborg udviklede derfor i 2009 et særligt pakkeforløb med hurtig udredning til patienter med uspecifikke symptomer, der ikke entydigt peger på kræft i et bestemt organ, men som alligevel vækker den praktiserende læges mistanke om alvorlig sygdom, for eksempel vægttab, abnorm træthed eller smerter.

Læge Esben Næser har i et nyt ph.d.-projekt evalueret den kliniske udredning, diagnosen og prognosen for patienter, der henvises til Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg i dette særlige pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom – i det følgende benævnt Silkeborg-pakken. Andre diagnostiske centre er nemlig fulgt efter med lignende tilbud på baggrund af en national vejledning fra Sundhedsstyrelsen.

Patienternes prognose er på niveau med anden udredning af kræft

Esben Næser har blandt andet undersøgt, om sandsynligheden for kræft er høj, hvis patienten har afvigende resultater af de blodprøver, der indgår i Silkeborg-pakken. Han når frem til, at bestemte kombinationer af afvigende blodprøver indikerer en høj sandsynlighed for, at patienten har kræft, men at størstedelen af de afvigende blodprøveresultater ikke er forbundet med nogen særlig kræftrisiko. Blodprøver kan således ikke stå alene, når lægen skal afgøre, om patienten bør udredes på et diagnostisk center.

Silkeborg-pakken afslørede alvorlig sygdom hos hver tredje patient. 13 procent havde ondartet sygdom, og 22 procent havde anden alvorlig sygdom. Esben Næser konkluderer på den baggrund, at diagnostiske centre med tilbud om hurtig adgang til kompleks udredning af uspecifikke symptomer spiller en vigtig rolle for patienterne – og for deres praktiserende læges muligheder for at sikre patienten hurtig og relevant behandling.

Prognosen for de patienter, der gennemgik Silkeborg-pakken og fik konstateret kræft, var på niveau med prognosen for patienter, der fik konstateret kræft i andre udredningsforløb, herunder de almindelige kræftpakkeforløb. Det tyder på, at diagnostiske centres tilbud om hurtig, kompleks udredning spiller en vigtig rolle i forhold til prognosen for kræft.

Ph.d.-forsvar 29. januar

Ph.d.-projektet har givet næring til tre videnskabelige artikler. Forskningsarbejdet er udført i samarbejde mellem Regionshospitalet Silkeborgs Universitetsklinik for Innovative Patientforløb i Diagnostisk Center og Center for Cancerdiagnostik i Praksis (CaP) ved Aarhus Universitet. Esben Næser forsvarer sin ph.d.-afhandling "Diagnosis, clinical assessment and prognosis in patients with non-specific serious symptoms" mandag den 29. januar klokken 14.00. Forsvaret finder sted i Merete Barker Auditoriet (lokale 211), bygning 1253 (Søauditorierne), Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, Aarhus.
Flere oplysninger: Esben Næser, esben.naeser@rm.dk, telefon 3136 6316.


Foto: Lars Kruse, AU Foto