Region Midtjylland og de faglige organisationer blev færdige i går med at forhandle de konkrete rammeaftaler om nødberedskab, hvis strejken udvikler sig fra varsel til virkelighed.

28-03-2018

Region Midtjylland afsluttede i går de sidste forhandlinger om nødberedskab med de faglige organisationer, der har varslet strejke fra den 4. april. Forhandlingerne omfatter også Hospitalsenhed Midt. Overordnet er alt faldet på plads, og der udestår kun nogle få detaljer, som afklares snarest.

I en konflikt med strejke og lockout bliver alle patientaftaler om behandling og kontrol aflyst. Patienter med sygdom, der truer liv og førlighed, vil blive indkaldt som en del af nødberedskabet – enten pr. telefon eller pr. brev i postkassen eller som digital post.

I en konflikt vil der også være personale på vagt til at hjælpe akut syge og fødende.