Ph.d.-studerende Cathrine Bell forsker i, hvordan hospitaler kan organisere den specialiserede behandling af multisyge patienter mere hensigtsmæssigt end i dag. Novo Nordisk Fonden støtter hendes projekt med 1,8 millioner kroner.

12-12-2018

Multisygdom er et vilkår for omkring hver fjerde dansker. Multisyge patienter har to eller flere kroniske sygdomme på samme tid, og de har typisk et kompliceret sygdomsforløb og en hverdag med mange behandlinger og kontroller i forskellige klinikker hos forskellige specialister.

På Regionshospitalet Silkeborgs Universitetsklinik for Innovative Patientforløb er ph.d.-studerende Cathrine Bell i gang med et forskningsprojekt om, hvordan hospitaler kan tilrettelægge behandlingen af multisyge anderledes og mere hensigtsmæssigt i sammedags-forløb. Novo Nordisk Fonden har netop bevilget 1,8 millioner kroner i støtte til projektet.

Ambitionen er at udvikle forløb, hvor den multisyge patient kan møde op på hospitalet og blive undersøgt/kontrolleret for alle sine kroniske lidelser den samme dag. Behandlingen tilrettelægges herefter i fællesskab af de specialister, der har undersøgt patienten. Patienten får dermed alle specialiseringens gevinster plus en samlet, helhedsorienteret behandling. Desuden bliver det lettere og mindre indgribende at være patient, når undersøgelser og kontroller kan samles på færre dage.

Hospitalets udfordring består i at koordinere forløbene i de forskellige klinikker og sikre et hensigtsmæssigt flow. Dette aspekt indgår også i Cathrine Bells ph.d.-projekt, som udgår fra Aarhus Universitet og udføres på Regionshospitalet Silkeborg. Titlen er ”A Multidisciplinary Outpatient Pathway for Multimorbid Patients”.

Fakta: