12-09-2018

Patienter med flere kroniske sygdomme skal have mere hensigtsmæssige forløb på hospitalet. Derfor samler Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg nu en række ambulatorieforløb i et såkaldt sammedags-forløb, så patienterne kan få foretaget flere undersøgelser og kontroller på samme dag i stedet for at komme flere dage.

Et nyt udviklings- og forskningsprojekt skal undersøge og afprøve det nye sammedags-forløb, hvor udvalgte patienter med flere kroniske sygdomme kan få tider i forskellige ambulatorier samme dag. Diagnostisk Center etablerede allerede tilbage i 2012 Klinik for Multisygdom som det første sted i landet. Dette tiltag udvides nu med det nye projekt.

I det nye sammedags-forløb bliver patienterne i løbet af samme dag tilset af fagfolk i forskellige ambulatorier i Diagnostisk Center. Herefter mødes fagfolkene til en tværfaglig konference for at diskutere behandling og forløb. Patienten vil derefter få besked, hvis der er nogle ændringer på den baggrund. Alt sammen foregår i løbet af samme dag, og derfor kaldes det et sammedags-forløb.

Det nye forløb er et tilbud til patienter med flere sygdomme, der allerede er i gang med forløb i forskellige ambulatorier i Diagnostisk Center i Silkeborg. Patienterne har kroniske sygdomme inden for forskellige områder – sukkersyge, hjerte-, lunge-, hormon- og nyresygdomme samt sygdomme i bevægeapparatet.

- Vi er spændt på at se, om sammedags-forløbet for multisyge patienter kan føre til en bedre oplevelse af forløbet, fordi patienterne nu oplever at skulle færre gange på hospitalet end tidligere. Samtidig er det spændende at se, om den nye tværfaglige tilgang viser sig at være en mere fordelagtig og tidsbesparende måde at strukturere vores arbejde på, siger Cathrine Bell, der skal beskæftige sig med undersøgelsen i et ph.d.-projekt.

Vil skabe bedre forløb og højere tilfredshed

- Vi vil gerne skabe en løsning med de multisyge patienter i centrum. Vi vil tilpasse systemet til de multisyge patienters behov, så vi kan reducere antallet af gange, de skal på hospitalet. Det vil vi blandt andet gøre ved at øge samarbejdet på tværs af specialer. Håbet med det nye sammedags-forløb er, at multisyge patienter får et bedre forløb, siger Cathrine Bell. 

De første patienter er allerede i midten af august begyndt i det nye sammedags-forløb for multisyge. 

- Det helt store puslespil lige nu er, hvordan vi får koordineringen til at gå op i en højere enhed. Det er en kæmpe opgave for koordinatorerne og for de øvrige kolleger i ambulatorierne. De skal samle patienternes forløb i forskellige ambulatorier, og de skal samtidig indkalde patienterne, informere og sikre flow i forløbet, fortæller Cathrine Bell.

Den multisyge patient

En multisyg patient har to eller flere kroniske sygdomme samtidig. I dag lever hver fjerde dansker med multisygdom.

I takt med at levealderen stiger, stiger også antallet af multisyge. Multisyge har typisk et kompliceret sygdomsforløb, og deres hverdag er præget af mange kontroller og behandlinger.

I dag er sundhedssystemet bygget op omkring de medicinske specialer og monodiagnostiske indsatser for enkeltsygdomme. Det nye projekt skal blandt andet undersøge, hvordan et forløb for multisyge kan koordineres bedre på tværs af specialerne, og her kan Diagnostisk Center udnytte, at alle medicinske specialer netop er samlet i centret.