Ny ph.d.-afhandling fra Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive dokumenterer, at både for højt og for lavt hormonniveau kan forhindre, at ægget sætter sig fast i livmoderens slimhinde og udvikler sig til et levende foster.

20-09-2018

Et nyt ph.d.-projekt fra Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive kaster nyt lys over hormonet progesterons betydning for en vellykket fertilitetsbehandling. Læge Lise Haaber Thomsen har ikke alene pejlet sig ind på, hvor det optimale progesteron-niveau er i perioden efter, at det kunstigt befrugtede æg er lagt tilbage i livmoderen. Hendes forskning bidrager også med vigtig ny viden om, hvilke konsekvenser det har for behandlingen, når progesteron-niveauet er for højt eller for lavt.

614 kvinder i fertilitetsbehandling har deltaget i hendes projekt og har fået målt progesteron-niveauet i blodet i perioden efter, at det befrugtede æg er lagt tilbage i livmoderen. Studiet viser, at progesteron-niveauet skal balancere ret nøjagtigt, for at chancen for graviditet er bedst – og det gør det kun for cirka halvdelen af kvinderne med den nuværende behandlingsstrategi. Chancen for, at behandlingen resulterer i en levedygtig graviditet og fødsel, er 54 procent, hvis progesteron-niveauet ligger i det optimale niveau. Derimod falder chancen for graviditet og fødsel til 42 procent ved for lavt progesteron-niveau – og til 38 procent ved for højt niveau.

Lise Haaber Thomsen konkluderer derfor, at der potentielt kan være en stor gevinst i at overvåge progesteron-niveauet og ændre behandlingen for de kvinder, der enten har for højt eller for lavt niveau af progesteron i perioden efter, at det kunstigt befrugtede æg er lagt tilbage i livmoderen. Effekten af en overvågning af progesteron-niveauet og en omlægning af behandlingsstrategien ud fra hormonniveauet skal undersøges i et fremtidigt lodtrækningsstudie på Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive.

Lise Haaber Thomsens forskning er dermed et skridt på vejen i retning af en mere individualiseret fertilitetsbehandling til afløsning for standardiserede behandlingsprotokoller. En udvikling, som Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive har haft gode erfaringer med i andre faser af fertilitetsbehandlingen, og som er udbredt til resten af verden.

8-10 procent af alle fødsler i Danmark er et resultat af fertilitetsbehandling, som både tids- og følelsesmæssigt er krævende, og som mange par oplever som hård og stressende. Derfor har fertilitetsforskere konstant fokus på at gøre behandlingen så skånsom og så hurtig som muligt.

Lise-Haaber-Thomsen_ESHRE-2018_1040x680.jpg

Lise Haaber Thomsen forsvarede sin ph.d.-afhandling i august, og resultaterne er offentliggjort i internationale tidsskrifter og præsenteret på den europæiske konference for fertilitet (ESHRE 2018).

IMG_9147_Yovich-besk_200x147.jpg

Den australske professor John Yovich deltog i den komité, der bedømte ph.d.-afhandlingen. Yovich var tæt på den engelske forskergruppe, der i 1978 skabte verdens første reagensglasbarn, og hans klinik i Australien stod bag det 14. barn i verden, skabt ved hjælp af IVF behandling. Han har udviklet en del af de lægemidler, man har brugt i fertilitetsbehandlingen, og han har selv opfundet og fremstillet udstyr, som bruges den dag i dag i fertilitetsbehandlingen verden over. Hans tilstedeværelse kastede naturligvis særlig glans over forsvaret.

Privatfotos

 

Bag om forskningsprojektet:

The impact of luteal serum progesterone levels on reproductive outcomes following IVF treatment and fresh embryo transfer

(på dansk: Betydningen af hormonniveauer for opnåelse af graviditet efter IVF-behandling).

Ph.d.-projektet udgår fra Aarhus Universitet, Health, Institut for Klinisk Medicin og er gennemført med deltagelse af kvinder i IVF-behandling fra de offentlige fertilitetsklinikker i Skive, Horsens, Odense og Herlev.

Finansiering/støtte: Forskningsprojektet er støttet af Ferring Pharmaceuticals, Denmark; The Health Research Fund of Central Denmark Region; The Research Foundation of the Hospital of Central Jutland; The Research Foundation of A.P. Møller; The Research Foundation of Aase & Ejnar Danielsen; The Research Foundation of Dagmar Marshall; The Research Foundation of Dir. Jacob Madsen & Hustru Olga Madsen; The Research Foundation of Fam. Hede Nielsen og The Danish Medical Research Grant.