13-04-2018

Regionshospitalet Viborg har fået et ungepanel, der skal være med til at sikre de bedste vilkår for unge med kroniske sygdomme.

Børn og Unge har som et nyt initiativ oprettet et ungepanel, der har til formål at skabe de bedste vilkår for unge med en kronisk sygdom. Ved at høre hvordan unge oplever det at være kronisk syg, kan behandlingsforløb tilrettelægges, så de unge i højere grad bliver inddraget og medbestemmende i forhold til, hvad der er vigtigt for dem.

Ungepanelet skal blandt andet fungere som et forum, hvor man som ung kronisk patient kan møde ligesindede og udveksle erfaringer.

- I ungepanelet skal man kunne give den gas med gode idéer og udfordre vores daglige praksis i afdelingen. Panelet skal være de unges talerør og et sted, hvor de unge med kroniske sygdomme føler sig set og hørt. De unge får derved en betydningsfuld rolle i forhold til udviklingen af behandlingen til unge i vores afdeling, siger forskningssygeplejerske Marianne Eg, der er ansvarlig for etableringen af ungepanelet på Regionshospitalet Viborg.

Når smerter, medicin og hospitalsophold styrer dagens program

Unge med kroniske og alvorlige sygdomme er en af de mest sårbare og udsatte patientgrupper. Det er både fysisk og psykisk hårdt at leve med konsekvenserne af en kronisk sygdom. Der kan være et tabu omkring deres sygdom, der gør det svært at navigere i et almindeligt ungdomsliv.

Mange unge giver udtryk for, at de ønsker at have indflydelse på behandlingen af deres kroniske sygdom. Samtidig har de behov for en gennemskuelig hverdag på hospitalet.

I en rapport fra Børnerådet fra 2017 fremgår det, at børn med langvarig eller kronisk sygdom oftest må indstille sig på et liv, hvor smerter, medicin og hospitalsophold styrer dagens program. Mens leg, skolegang og et almindeligt børneliv bliver sat på hold. Rapporten anbefaler, at børn og unge bliver inddraget i deres eget sygdomsforløb og de beslutninger, der bliver taget om dem.

- I Børn og Unge vil vi gerne inddrage unge med en kronisk sygdom i deres behandlingsforløb så meget som muligt. Vi vil også gerne lære af deres erfaringer med deres behandling og det at være ung med en kronisk sygdom. På den måde kan vi bedst støtte op om, at de unge får de bedste vilkår for at kunne leve med den kroniske sygdom. Derfor har vi valgt at oprette ungepanelet, fortæller Marianne Eg.

Det første ungepanel i Jylland

I februar blev der afholdt en workshop med unge med kronisk sygdom, personale og fagfolk med erfaring fra ungepaneler eller ungecaféer. Her drøftede deltagerne rammerne for ungepanelet, og hvordan arbejdet skal fungere og give mening for den enkelte og for afdelingen.

Ungepanelet skal mødes fire gange om året. Det første møde finder sted i maj, hvor ungepanelet skal mødes og spise pizza sammen, mens de taler om en række aktuelle emner. Det kan eksempelvis være emner som den gode konsultation, indretning af afdelingen og sengestuer, skolegang og studiemiljø under indlæggelse og inddragelse af unge og deres forældre i behandlingen.

Ungepanelet skal bestå af seks til otte unge mellem 12 og 18 år. De skal alle have en kronisk sygdom og have tilknytning til Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg. De første pladser i ungepanelet er besat, men der er stadig plads til flere. Hvis man er interesseret i at komme med i ungepanelet, kan man skrive en mail til afdelingen på marianne.eg@midt.rm.dk. Udover de unge deltager fire medarbejdere fra afdelingen i panelet.

Planen er, at det nye ungepanel på Regionshospitalet Viborg skal med i det landsdækkende ungepanelnetværk som det første hospital i Jylland.