Specialeansvarlig sygeplejerske Charlotte Bøgedal og overlæge Jørn Nielsen udskriver nu patienter i grupper efter fedmeoperationer. Foto: Lisbeth Hasager Justesen, Hospitalsenhed Midt.

18-01-2018

Som et nyt initiativ er Regionshospitalet Viborg begyndt at lave gruppeudskrivelser af patienter, der har fået foretaget en fedmeoperation. Det giver fordele for både patienter og personale.

I slutningen af 2017 begyndte Mave-, Tarm- og Brystkirurgi at udskrive patienter, der har fået en fedmeoperation (gastric bypass), i grupper. Fem grupper af patienter er indtil nu blevet udskrevet sammen.

- Det fungerer rigtig godt at udskrive vores gastric bypass-patienter sammen i en gruppe. Det letter vores arbejde og giver samtidig en stor tilfredshed hos patienterne. Patienterne har stor glæde af at møde andre patienter, der er i samme båd som dem selv, så de kan sparre sammen og spejle sig i hinanden. De kan eksempelvis spørge de andre i gruppen, om de også har sidestik, som er helt normalt at have efter operationen, fortæller specialeansvarlig sygeplejerske Charlotte Bøgedal og overlæge Jørn Nielsen og fortsætter:

- Med gruppeudskrivelserne opretholder vi samtidig vores målsætning om, at patienterne skal være hjemme igen inden klokken 12 dagen efter deres operation.

Fem patienter bliver udskrevet ad gangen

Der bliver foretaget gastric bypass-operationer to dage om ugen på Regionshospitalet Viborg, hvor der bliver opereret fem patienter. Det er derfor en gruppe på højst fem personer, der bliver udskrevet sammen dagen efter deres operation.

Patienterne stiller ofte spørgsmål i forbindelse med deres udskrivelse. Nogle er optaget af spørgsmål om mad, mens andre spørger ind til plastre eksempelvis. Og de har alle glæde af at høre de uddybende svar fra personalet. Patienterne giver også udtryk for, at de er glade for at få viden, som de ikke nødvendigvis selv ville huske at spørge ind til.

Gruppeudskrivelsen foregår typisk om morgenen. Det betyder, at patienterne ikke skal sidde i uvished og vente på, hvornår på dagen de bliver udskrevet. Tidligere har kirurgen løbende klaret de individuelle udskrivelser mellem dagens operationer. Opgaven med at udskrive patienter efter en fedmeoperation fylder derfor forholdsvis meget hos personalet, når udskrivelsen sker enkeltvis.

Potentiel tidsreduktion på 80 procent

I 2017 fik 250 patienter foretaget en gastric bypass-operation på RH Viborg. Afdelingen forventer at foretage samme antal operationer i 2018. Ved en omlægning fra individuelle udskrivelser til gruppeudskrivelser er det potentielt muligt at reducere tidsforbruget på udskrivelserne med en tidsbesvarelse på 80 procent.

I praksis sker der naturligvis nogle afvigelser, så tidsbesparelsen ikke reelt bliver så stor. Det kan ske, hvis en patient eksempelvis ikke ønsker at deltage i gruppeudskrivelsen. I så fald kan patienten stadig vælge at blive udskrevet individuelt som førhen.

I Mave-, Tarm- og Brystkirurgi har personalet i en årrække holdt gruppe-seminar for patienterne før deres fedmeoperation. Det har givet inspirationen til at udvikle forløbet efter deres operation med det nye initiativ med gruppeudskrivelser.