Det overordnede mål er at sikre en fyldestgørende journaloptagelse for at forebygge medicinfejl.

22-10-2018

Skal du indlægges på et af Region Midtjyllands hospitaler – så husk at medbringe den medicin, du får til daglig. Og helst i den originale emballage.

Det er budskabet i en kampagne, Region Midtjylland sætter i gang i dag. 

4168_personale_patient-01_1040x680.jpg

Kampagnen har fået navnet ”Patientens Medicin Med”, og det overordnede formål er at sikre en fyldestgørende journaloptagelse for at forebygge medicinfejl. Meningen er, at en læge eller en sygeplejerske gennemgår medicinen sammen med patienten for at sikre, at patientens medicinjournal er opdateret - og for at aftale, hvilken medicin patienten skal fortsætte med at tage under indlæggelsen. 

Den nye ordning, som bygger på erfaringer fra pilotprojekter på Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Silkeborg, gælder alle patienter, der skal behandles under indlæggelse. Alt efter indlæggelsesmåde vil patienten/de pårørende få besked om at tage medicinen med på hospitalet – enten af den praktiserende læge, af præhospitalet eller i indkaldelsesbrevet.

Læs mere på kampagne-hjemmesiden www.egenmedicin.rm.dk, som indeholder en række typiske "spørgsmål og svar", som kan være relevante for patienter og pårørende.