Silkeborg-forsker har undersøgt, om en web-baseret platform kan være med til at reducere symptomer på angst og depression hos rygpatienter inden operation.

08-11-2018

En del rygpatienter (15-40 procent) opnår ikke det resultat, de havde håbet af en operation, der stabiliserer ryggen med metalskruer (fusionskirurgi). Forskning viser, at et dårligt operationsresultat ofte rammer de patienter, der inden operationen havde symptomer på angst og depression. Det er typisk dem, der også har smerter, nedsat funktionsevne og dårlig livskvalitet efter operationen.

Janni-Strøm_RHS_DSC_5292_1040px.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Janni Strøm, der arbejder i forskningsenheden på Regionshospitalet Silkeborgs Center for Planlagt Kirurgi, har i et nyt ph.d.-projekt undersøgt, om en web-baseret platform kan være med til at reducere rygpatienternes symptomer på angst og depression før og efter operationen for at øge deres chancer for at få et bedre udbytte af operationen. 

Den web-baserede platform, hun fik udviklet til forskningsprojektet, rummede for det første animeret information – og for det andet et socialt forum, hvor rygpatienten kunne kommunikere med andre i samme situation. 

Visikon_billedfrise_1040x111.jpg

Eksempler på Visikons illustrationer i platformens informationsdel

Bredere bio-psyko-social støtte

Et lodtrækningsforsøg viste imidlertid, at de patienter, der fik adgang til platformen, ikke oplevede færre symptomer på angst og depression – hverken før eller efter operationen trods det, at platformen blev brugt ofte. Adgang til platformen påvirkede heller ikke patienternes smerte, funktionsevne eller livskvalitet. 

Janni Strøm peger i sin konklusion på, at målet med platformen måske kunne være nået, hvis patienterne kunne have fået en mere helhedsorienteret støtte på platformen til at forstå og til at håndtere deres udfordringer. Det må kommende forskningsprojekter afdække.

Værdifuld ny viden

Janni Strøm har som led i ph.d.-projektet også gennemført et systematisk litteraturstudie for at få et forskningsbaseret overblik over faktorer, der har sammenhæng med symptomer på angst og depression i patientgruppen. Litteraturen peger på smerte, behov for information, funktionsevne, tilknytning til arbejdsmarkedet og mental sundhed som de vigtigste.

Herudover har hun kortlagt patienternes brug af platformens sociale forum for at få indsigt i, om dette kan give mening for patientgruppen. Det sociale forum blev flittigt brugt af patienterne i forskningsprojektet – specielt af kvinder. 

Bag om studiet

Ph.d.-projektet ”Web-based support targeting anxiety and depression by featuring social interaction and animated information. A review of factors associated with anxiety and depression together with clinical evaluation” udgår fra Aarhus Universitet og er gennemført på Regionshospitalet Silkeborg af forskningssygeplejerske Janni Strøm.

Projektet består af

  • et randomiseret kontrolleret studie til undersøgelse af effekten af en web-baseret platform
  • en systematisk integrativ litteraturgennemgang for at få indsigt i, hvilke faktorer der har sammenhæng med angst og depression i patientgruppen
  • et deskriptivt studie om patienternes brug af platformens sociale forum.

Projektet er støttet af Helse Fonden, Toyota Fonden og Hospitalsenhed Midts Forskningsfond.

Janni Strøm forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag den 16. november klokken 13.00 i Lillesøsalen, VIA University College, Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg. Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne.