Skive Sundhedshus samler specialer, genoptræning, undervisning og sundhedsfremmende tilbud i en ny klinik for patienter med åndedrætsbesvær.

17-05-2018

Foto: Lisbeth H. Justesen, Hospitalsenhed Midt

SammeDagsUdredning og SammeStedsIndsats. Det er nøgleordene for en ny klinik, som Regionshospitalet Skive og Skive Kommune går sammen om at udvikle for patienter med åndenød. Målet er, at patienterne oplever bedre sammenhæng i den hjælp, de på forskellig vis kan få til at behandle og håndtere deres åndenød – uanset, om det er kommunen eller hospitalet, der står bag. Og uanset, om hjælpen kommer fra den ene eller den anden afdeling i kommunen eller på hospitalet.

Hospitalet står fortsat for undersøgelse og behandling - og kommunen for genoptræning, undervisning, sundhedsfremmende tilbud med mere. Men for patienten kommer det organisatoriske mere i baggrunden.
Eksempelvis kommer patienten ikke til at zigzagge mellem Klinik for Hjertesygdomme og Klinik for Lungesygdomme. Den nyhenviste patient vil i stedet møde både en hjertespecialist og en lungespecialist til udredningskonsultationen i Åndedrætsklinikken, og bliver der senere i forløbet behov for både hjerte- og lungemedicinsk ekspertise, kommer det også til at foregå efter SammeDagsUdrednings- og SammeStedsIndsats-princippet.

I Åndedrætsklinikken vil patienterne også møde personale fra det kommunale sundhedsvæsen. Det skal sikre, at de kommunale tilbud om rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse flettes smidigt sammen med hospitalets tilbud om undersøgelse og behandling. Desuden kan kommunens personale formidle kontakt til kommunens afdeling for sygedagpenge, som også har funktioner i sundhedshuset.

Det borgernære samarbejde over hospitals- og kommunegrænsen ventes at brede sig fra Åndedrætsklinikken til hele hjerte-lungeområdet.

Statslige puljemidler medfinansierer

Sundheds- og Ældreministeriet skyder 2.890.000 kroner i udviklingen af den tværfaglige og tværsektorielle åndedrætsklinik til indkøb af udstyr og nogle lettere bygningsmæssige ændringer. Pengene kommer fra en pulje på 200 millioner kroner til styrkelse af læge- og sundhedshuse.

I uddelingen blev Skive Sundhedshus også tilgodeset med 462.000 puljekroner til indkøb af fælles udstyr til videokonferencer for at styrke den faglige kommunikation mellem sundhedspersonale på forskellige matrikler, så patienterne kan få den hurtigste og bedste behandling – så vidt muligt i deres nærmiljø.

Der var rift om puljepengene. Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at der indkom 48 ansøgninger for i alt 785 millioner kroner. 30 opnåede støtte inden for den samlede ramme på 200 millioner kroner.